Curtea Constituțională

Decizia nr. 85/1996 privind constituționalitatea inițiativei de revizuire a prevederilor art. 41 alin. (7) din Constituția României

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 septembrie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Curtea Constituțională a fost sesizată, la data de 28 august 1996, de către 39 de senatori, și anume: Ion Coja, Emil Tocaci, Vasile Pipa, Dumitru Mugurel Cerăceanu, Constantin Moldovan, Constantin Radu Baltazar, Ion Cârciumaru, Ștefan David, Gigel Grigore, Emil Scurtu, Florin Velicu, Alexandru Paleologu, Alexandru Popovici, Gheorghe Cătuneanu, Șerban Săndulescu, Valentin Corneliu Gabrielescu, Sabin Ivan, Ion Manea, Maria Matilda Țețu, Nicolae Manolescu Apolzan, Ștefan Radoff, Matei Boilă, Tănase Tăvală, Petru Dan Lazăr, Valer Suian, Gheorghe Secară, Mihai Buracu, Ignat Florica Doina, Voicu Valentin Glodean, Radu Ceontea, Gheorghe Răboacă, Vasile Vetișanu, Nistor Bădiceanu, Ioan Paul Popescu, Dragomir Popescu, Valeriu Momanu, Victor Stoicescu, Radu Vasile și Adrian C. Păunescu, cu propunerea legislativă de revizuire a prevederilor art. 41 alin. (7) din Constituție.

Propunerea a fost depusă la Curte de către domnul senator Ion Coja.

Potrivit Încheierii din 3 septembrie 1996, pronunțată în temeiul art. 10 alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, plenul a dispus declanșarea din oficiu a procedurii jurisdicționale și a luat în dezbatere inițiativa de revizuire, în temeiul art. 144 lit. a) din Constituție și al art. 37 din Legea nr. 47/1992.

C U R T E A,

având în vedere propunerea legislativă de revizuire raportată la prevederile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, precum și raportul întocmit de judecătorul desemnat în acest scop, reține următoarele:

Propunerea legislativă de revizuire în forma depusă este semnată de 43 de senatori. Din Adresa secretarului general al Senatului nr. 1.034 din 28 august 1996 rezultă că 4 semnatari nu mai au calitatea de senatori. Propunerea legislativă de revizuire fiind totuși inițiată de 39 de senatori, reprezentând mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor, întrunește cerințele prevăzute de art. 146 alin. (1) din Constituție.

În forma actuală, art. 41 alin. (7) din Constituție prevede că: "Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă".

Prin inițiativa de revizuire se propune înlocuirea prezumției caracterului licit al dobândirii averii cu următorul text: "Averea a cărei dobândire licită nu poate fi dovedită se confiscă".

Prezumția dobândirii licite a averii constituie una dintre garanțiile constituționale ale dreptului de proprietate, în concordanță cu prevederile alin. (1) al art. 41 din Constituție, conform cărora dreptul de proprietate este garantat.

Această prezumție se întemeiază și pe principiul general potrivit căruia orice act sau fapt juridic este licit până la dovada contrarie, impunând, în ce privește averea unei persoane, ca dobândirea ilicită a acesteia să fie dovedită. În mod corespunzător, alin. (8) al art. 41 din Constituție prevede că bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii. Astfel fiind, prezumția instituită de art. 41 alin. (7) din Constituție nu împiedică cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii.

Tocmai de aceea, în cadrul lucrărilor Adunării Constituante, în ședința din 9 octombrie 1991 a fost respins amendamentul de eliminare a dispoziției privind prezumția dobândirii licite a averii, neîntrunind decât votul a 14 parlamentari, astfel cum rezultă din Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 29 din 11 octombrie 1991.

Prin propunerea de revizuire se urmărește răsturnarea sarcinii probei privind caracterul licit al averii, prevăzându-se că averea a cărei dobândire licită nu poate fi dovedită se confiscă. Pe cale de consecință, ar rezulta că averea unei persoane este prezumată ca fiind dobândită ilicit, până la dovada contrarie făcută de titularul ei.

Securitatea juridică a dreptului de proprietate asupra bunurilor ce alcătuiesc averea unei persoane este însă indisolubil legată de prezumția dobândirii licite a averii. De aceea înlăturarea acestei prezumții are semnificația suprimării unei garanții constituționale a dreptului de proprietate.

Potrivit art. 148 alin. (2) din Constituție nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea garanției unui drept constituțional.

Întrucât propunerea de revizuire are ca urmare suprimarea garanției constituționale a dreptului de proprietate pe care o reprezintă prezumția dobândirii licite a averii, aceasta este neconstituțională, încălcând limitele revizuirii prevăzute de art. 148 alin. (2) din Constituție.

Având în vedere considerentele expuse, dispozițiile art. 41, art. 144 lit. a), art. 146 alin. (1) și art. 148 alin. (2) din Constituție, precum și prevederile art. 37 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,

C U R T E A

În numele legii

D E C I D E:

Constată că propunerea legislativă de revizuire a prevederilor art. 41 alin. (7) din Constituție este neconstituțională, deoarece ar avea ca rezultat suprimarea unei garanții a dreptului de proprietate, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art. 148 alin. (2) din Constituție.

Decizia se comunică grupului de senatori, prin domnul senator Ion Coja, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Deliberarea a avut loc la data de 3 septembrie 1996 și la ea au participat Ioan Muraru, președinte, Costică Bulai, Viorel Mihai Ciobanu, Mihai Constantinescu, Ioan Deleanu, Lucian Stângu, Florin Bucur Vasilescu, judecători.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,

Constantin Burada

București, 3 septembrie 1996.

Nr. 85.

;
se încarcă...