Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 675/2010 privind sancționarea domnului Chifor Milea Răsvan Horia, director executiv/administrator la Societatea Comercială Blitz Broker de Asigurare - S.R.L., cu retragerea aprobării

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul ședinței din data de 13 iulie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.070 din 8 iulie 2010 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, șos. Mihai Bravu nr. 452-460, sectorul 3, J40/8680/19.05.2008, CUI 23904402/20.05.2008, RBK-511/15.09.2008, reprezentată de domnul Chifor Milea Răsvan Horia, director executiv/administrator,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L. și-a desfășurat activitatea într-un spațiu (punct de lucru) pentru deschiderea căruia nu a solicitat avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 4 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

2. La data controlului, Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L. nu mai avea niciun angajat, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. c) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

3. Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L. nu a actualizat și nu a transmis "Jurnalul asistenților în brokeraj", conform prevederilor art. 35 alin. (5) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 10/2007~, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) o) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

4. Rata a 2-a de primă aferentă contractului de asigurare de răspundere civilă seria MI nr. 0001364/18.11.2009, scadentă la data de 18 mai 2010, nu a fost achitată, situație ce a condus la rezilierea poliței de asigurare de răspundere civilă profesională, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) și art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 3.110/2004~, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

5. Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L. nu a transmis raportarea privind taxa de funcționare și nu a virat taxa de funcționare pentru perioada 15 septembrie 2008-31 martie 2010, fapte ce contravin prevederilor art. 35 alin. (5) lit. f) și ale art. 36 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 2 și 3 din Normele 1/01 privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și de brokerii de asigurare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 și art. 9 alin. (2) din Normele privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și brokerii de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 11/2009~.

Faptele constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

6. Pentru netransmiterea situațiilor financiare anuale pentru 2009 în format electronic, a raportărilor aferente trimestrului I/2009 în format letric, a raportărilor aferente trimestrelor III și IV 2008, a raportărilor aferente trimestrului I 2010, Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. III lit. a)-c), alin. (2) și (4) din Normele privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 113.139~/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 2 alin. (3) și art. 3 pct. III din ~Normele~ privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Faptele constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. f) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

7. Pentru transmiterea incompletă și cu întârziere, în format letric, a situațiilor financiare aferente anului 2009, precum și transmiterea cu întârziere a raportărilor contabile aferente semestrului I 2009, a raportărilor aferente trimestrului II 2009, Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Normele privind încheierea exercițiului financiar 2009 pentru societățile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2010, cu prevederile lit. A pct. 3 din Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 8/2009~, precum și cu prevederile art. 3 pct. III din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 3/2009~, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contravenție, potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

8. Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L. nu a folosit un cont bancar distinct pentru colectarea primelor de asigurare încasate, altul decât contul prin care își desfășoară activitatea, fiind astfel încălcate prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. k) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

9. Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L. nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele persoanei desemnate cu responsabilități în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism și procedurile interne în materie de cunoaștere a clientului, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni și împiedica implicarea lor în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) și (4) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 24/2008~. Fapta constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în ședința din data de 13 iulie 2010, sancționarea domnului Chifor Milea Răsvan Horia, director executiv la Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L., cu retragerea aprobării acordate în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) și ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,

drept care d e c i d e:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) și ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează domnul Chifor Milea Răsvan Horia, director executiv la Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L., cu domiciliul în municipiul București, str. Cernăuți nr. 31, bloc Y5, ap. 3, sectorul 2, cu retragerea aprobării acordate.

Art. 2. -

(1) Împotriva prezentei decizii domnul Chifor Milea Răsvan Horia poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 26 august 2010.

Nr. 675.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...