Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Manualul de operare pentru programul "Schema de granturi mici" din 10.05.2010

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 22 iulie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Proiectul de Închidere a Minelor, Refacerea Mediului și Regenerarea Socio-Economică

2010

Definiții, abrevieri și acronime

STRATEGIA ANTI-SĂRĂCIE A ROMÂNIEI - S-au stabilit 5 Obiective Strategice pentru realizarea cărora s-a propus o varietate de măsuri de reducere a sărăciei:

Eliminarea sărăciei extreme

Eliminarea excluderii sociale grave și promovarea includerii

Dispariția graduală a prăpastiei dintre populația economică activă și cea de pensionari

Promovarea coeziunii și dezvoltării sociale

Oferirea de condiții de trai decente și oportunități de dezvoltare copiilor.

SĂRĂCIA - Pentru buna funcționare, SGM propune definiția sărăciei așa cum este aceasta formulată în "Raportul de Dezvoltare Mondială" al Băncii Mondiale pentru 2000/2001: "experiența sărăciei trece dincolo de lipsa materială și nivelul scăzut al sănătății și educației. Incapacitatea de a influența deciziile care afectează viața unei persoane, felul necorespunzător în care tratează instituțiile de stat, și impedimentele create de barierele și normele sociale reprezintă alte dimensiuni ale stării generale nesatisfăcătoare. O alta o reprezintă vulnerabilitatea față de șocurile nefavorabile, dezastre naturale, boli și violența personală".

CAPITALUL SOCIAL - Pentru buna funcționare, SGM a adoptat definiția Băncii Mondiale pentru Capitalul Social, ca fiind "instituțiile, relațiile și normele care conturează calitatea și cantitatea interacțiunilor sociale ale unei societăți. Din ce în ce mai multe dovezi indică importanța vitală a coeziunii sociale pentru ca societatea să prospere economic și pentru durabilitatea dezvoltării. Capitalul social nu reprezintă doar suma instituțiilor de la baza unei societăți - este liantul care le leagă."

MICROPROIECTE SOCIALE - microproiecte eligibile pentru finanțare în cadrul componentei Proiectului "Regenerare Socio-Economică", în concordanță cu criteriile stabilite în Manualul de Operare al Schemei de Granturi Mici

COMITETUL LOCAL DE EVALUARE - Organ consultativ responsabil cu evaluarea microproiectelor depuse în cadrul SGM și recomandarea spre finanțare către Comitetul de Coordonare al SGM.

DMP - Direcția Management de Proiecte din cadrul ARDDZI, responsabilă cu implementarea SGM

DMF - Direcția Management Financiar

MIS - Managementul Sistemului Informațional

ONG - Organizație neguvernamentală

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) acord de grant - actul încheiat între Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, în calitate de finanțator, și primitor, prin care părțile convin asupra: (i) obiectului acordului; (ii) drepturilor și obligațiilor părților; (iii) forța majoră; (iv) valabilitatea și modificarea acordului; (v) închiderea microproiectului; (vi) soluționarea neînțelegerilor; (vii) condițiile de intrare în efectivitate și alte condiții;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...