Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național

Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

Modificări (...), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii și patrimoniului național emite prezentul ordin.

Art. 1. - Practică judiciară (3)

Se aprobă Normele metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Practică judiciară (1)

Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și Institutul Național al Patrimoniului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.398/2008 privind reorganizarea activității de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice și pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 17 noiembrie 2008, precum și orice alte dispoziții contrare.

Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor

București, 26 august 2010.

Nr. 2.495.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...