Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit prin scrisorile semnate la București la 31 martie 2009, 30 septembrie 2009, 6 noiembrie 2009 și la Washington la 3 aprilie 2009, 12 mai 2009 și 9 noiembrie 2009, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare, semnat la București la 5 octombrie 2006, ratificat prin Legea nr. 57/2007, cu completările ulterioare*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Ministerul finanțelor publice

Str. Apolodor nr. 17, București

Nr. 502.999

31 martie 2009

BANCA MONDIALĂ

Doamnei Orsalia Kalantzopoulos,

director

Europa Centrală și Țările Baltice

Regiunea Europa și Asia Centrală

Referitor la: Împrumutul nr. 4841-RO "Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor (PSST)" și Împrumutul nr. 4839-RO "Prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare"

Stimată Doamnă,

Referitor la discuția privind proiectele menționate mai sus, dorim să vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Deoarece data-limită de tragere pentru Proiectul PSST este astăzi și, în absența unei decizii a cabinetului la acest moment, Ministerul Finanțelor Publice solicită o prelungire a împrumutului cu o lună, și anume de la 31 martie 2009 până la 30 aprilie 2009.

2. Pentru Proiectul "Prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare", Ministerul Finanțelor Publice solicită BIRD să fie de acord cu realocarea sumei de 3,9 milioane de euro de la componenta de sănătate animală a ANSVSA către componenta de sănătate umană a Ministerului Sănătății. În același timp, vă rugăm sa fiți de acord cu anularea restului de fonduri ale ANSVSA rămase după realocare. În aceste condiții, obiectivele Proiectului vor fi ajustate în consecință.

Cu stimă,
Gheorghe Pogea,
ministrul finanțelor publice

Cc: Domnul Benoît Blarel, director de țară

Reprezentanța Băncii Mondiale în România

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

BANCA MONDIALĂ
Washington, D.C. 20433

S.U.A.

Orsalia Kalantzopoulos,

director

Europa Centrală și Țările Baltice

Regiunea Europa și Asia Centrală

3 aprilie 2009

Excelenței Sale

Gheorghe Pogea,

ministru

Ministerul Finanțelor Publice

București, România

Stimate domnule Pogea,

Referitor la: Proiectul României privind controlul gripei aviare și capacitatea de pregătire și reacție la pandemia umană (Împrumutul Nr. 4839-RO) - Anulare parțială

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) pentru proiectul menționat mai sus, în data de 5 octombrie 2006 (acordul) și la scrisoarea datată 31 martie 2009, prin care se solicită anularea parțială a împrumutului, precum și anumite amendamente la acordul menționat mai sus.

În conformitate cu secțiunea 7.01 din Condițiile generale, Banca anulează prin prezenta, începând cu 31 martie 2009, suma de 7.317.233 euro din împrumut, după cum urmează:

- 4.957.325 euro de la categoria 1 "Bunuri, lucrări, servicii de consultanță și instruire în cadrul părții I a Proiectului";

- 2.359.908 euro de la categoria 3 a) "Bunuri, lucrări, servicii de consultanță (inclusiv audituri), instruire și costuri de operare în cadrul părții III a) a Proiectului" pentru ANSVSA.

Comisioanele de angajare aferente acestor sume încetează să se mai calculeze de la data de 31 martie 2009. Anexa 3 "Graficul de amortizare" este revizuit de către Bancă în urma acestei anulări, cifrele revizuite urmând a vă fi transmise în scurt timp.

Referitor la cea de-a doua parte a solicitării dumneavoastră privind restructurarea Proiectului, inclusiv o realocare de la componenta de sănătate animală la componenta de sănătate publică, în valoare de 3,9 milioane euro, și o adaptare corespunzătoare a obiectivelor Proiectului și a cadrului de rezultate, Banca va trece la procesul de amendare și vă va transmite spre contrasemnare scrisoarea de amendare a Proiectului imediat după aprobarea acesteia de către Comitetul directorilor executivi ai Băncii.

Cu stimă,
Semnătură indescifrabilă

Excelenței Sale Gheorghe Pogea

Cc: Excelența Sa Ion Bazac,

ministru

Ministerul Sănătății Publice

București, România

Excelența Sa Ilie Sârbu,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

București, România

Domnul Marian Zlotea,

președinte ANSVSA

București, România

Domnul Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială

REPREZENTANȚA BĂNCII MONDIALE ÎN ROMÂNIA

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ

Str. Armand Călinescu nr. 2-4, București, sectorul 2

Tel.: (4021)201-0311

Fax: (4021)318-2807

12 mai 2009

Domnului Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finanțelor Publice

București, România

Stimate Domnule Drăgoi,

Referitor la: România: Proiectul privind prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare (Împrumutul nr. 4839-RO) - Graficul de amortizare revizuit

Anexăm la prezenta un grafic de rambursare revizuit cu date și sume de plătit în cadrul Acordului de împrumut aferent Împrumutului nr. 4839-RO dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) din data de 5 octombrie 2006. Acest grafic înlocuiește sumele cuprinse în anexa nr. 3 la acordul de împrumut menționat mai sus și reflectă anularea sumei de 7.317.233 euro începând cu data de 31 martie 2009, ce v-a fost confirmată prin scrisoarea noastră din data de 3 aprilie 2009.

În conformitate cu prevederile aplicabile din secțiunea 6.05 din Condițiile generale, suma anulată a fost aplicată în regim pro-rata mai multor rate de capital ale aceluiași împrumut, ce au scadența după data anulării.

V-am fi recunoscători dacă ați putea confirma primirea graficului revizuit.

Cu stimă,
Benoît Blarel,
director de țară
Reprezentanța Băncii Mondiale în România

Anexă: Grafic de amortizare revizuit

Domnului Bogdan Drăgoi

12 mai 2009

Cc: Excelența Sa

Ion Bazac,

ministru

Ministerul Sănătății

București, România

Domnul Liviu Mănăilă-Maximean,

secretar de stat

Ministerul Sănătății

București, România

Domnul Ștefan Nanu,

director general

Ministerul Finanțelor Publice

București, România

Doamna Carmen Berindan,

director UMP

Ministerul Sănătății

București, România

Domnul Ruud Treffers,

director executiv

Banca Mondială

BIRD 48390-RO (Gripa aviară)
Grafic de amortizare revizuit după anularea sumei de 7.317.233 euro începând cu data de 31 martie 2009
Moneda Data scadenței Rata revizuită de rambursare a capitalului Rata inițială de rambursare a capitalului Suma anulată
EURO 15 ianuarie 2012 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2012 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 ianuarie 2013 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2013 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 ianuarie 2014 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2014 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 ianuarie 2015 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2015 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 ianuarie 2016 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2016 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 ianuarie 2017 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2017 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 ianuarie 2018 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2018 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 ianuarie 2019 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2019 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 ianuarie 2020 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2020 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 ianuarie 2021 1.114.138,35 1.480.000,00 (365.861,65)
EURO 15 iulie 2021 1.114.138,35
EURO Total: 22.282.767,00 29.600.000,00 (7.317.233,00)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

secretar de stat


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...