Guvernul României

Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 115 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Președintele Agenției Naționale
pentru Achiziții Publice,
Bogdan Pușcaș
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Viceprim-ministru, ministrul economiei,
comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc p. Ministrul fondurilor europene, Radu Mihaiu, secretar de stat Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională, Delia Popescu Ministrul transporturilor, Petru Sorin Bușe Ministrul apărării naționale, Mihnea Ioan Motoc Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Dragoș-Nicolae Pîslaru Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu

București, 16 noiembrie 2016.

Nr. 867.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...