Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 1.
-

(1) Autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT pentru utilizare și comercializare în România se face de către Comisia interministerială pentru autorizarea îngrășămintelor, denumită în continuare Comisie.

(2) Îngrășămintele marcate «ÎNGRĂȘĂMÂNT CE» în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, cu modificările și completările ulterioare, circulă liber pe teritoriul României.

(3) Îngrășămintele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și în anexa nr. 1 la prezentul regulament, indiferent de proveniență, se supun autorizării în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.

(4) Prezenta reglementare nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel echivalent de protecție cu cel prevăzut în prezentul regulament. Aplicarea prezentei reglementări produselor comercializate legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru și de abrogare a Deciziei 3.052/95/CE."

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 94/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 94/2010:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 12 "
Art 21 "
Art 21^1 "
Art II
Art III
;
se încarcă...