Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
PARTEA I - TITLUL I Obligații de integritate și transparență în exercitarea funcțiilor și demnităților publice - CAPITOLUL II Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese -
Art 7 Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese
Art 9 Dispoziții generale

PARTEA I - TITLUL II Proceduri de asigurare a integrității și transparenței în exercitarea funcțiilor și demnităților publice - CAPITOLUL I Proceduri în fața Agenției Naționale de Integritate - SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale -
Art. 8.
- Respingeri de neconstituționalitate (10), Practică judiciară (28), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(1) Scopul Agenției este asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenția poate dezvolta relații de colaborare prin încheierea de protocoale cu entități din țară sau din străinătate. Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Activitatea de evaluare efectuată de inspectorii de integritate din cadrul Agenției se desfășoară cu privire la situația averii existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Principiile după care se desfășoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidențialitatea, imparțialitatea, independența operațională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum și prezumția dobândirii licite a averii. Practică judiciară (22), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...