Art 7 Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese | Lege 176/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 6 Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interesePARTEA I - TITLUL II Proceduri de asigurare a integrității și transparenței în exercitarea funcțiilor și demnităților publice - CAPITOLUL I Proceduri în fața Agenției Naționale de Integritate - SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale -
Art 8 Dispoziții generale

PARTEA I - TITLUL I Obligații de integritate și transparență în exercitarea funcțiilor și demnităților publice - CAPITOLUL II Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese -
Art. 7.
- Practică judiciară (1)

(1) Dacă, în termen de 10 zile de la primirea declarației de avere și a declarației de interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) sesizează deficiențe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declarației de avere și/sau a declarației de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării. Rectificarea declarației poate fi inițiată și de către persoanele prevăzute la art. 1, în termen de 40 de zile de la depunerea inițială. Declarația de avere și/sau declarația de interese rectificată pot/poate fi însoțite/însoțită de documente justificative. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Declarația de avere și/sau declarația de interese depuse/depusă, împreună cu documentele justificative, se trimit/se trimite de îndată Agenției, în copie certificată. Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (2)

(3) Până la expirarea termenului de depunere a declarației de avere și/sau a declarației de interese rectificate, Agenția nu poate declanșa procedurile prevăzute de prezenta lege, în condițiile în care sunt depuse în termenul legal.

Acesta este un fragment din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...