Art 30 Sancțiuni Art 32 Sancțiuni

PARTEA I - TITLUL III Sancțiuni -
Art. 31.
- Practică judiciară (1), Reviste (1)

(1) Sesizarea făcută cu rea-credință, dacă prin aceasta a cauzat persoanei denunțate un prejudiciu moral sau material, constituie infracțiunea de denunțare calomnioasă. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(2) Nerespectarea principiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) angajează răspunderea civilă, penală sau administrativă a Agenției și, după caz, a membrilor acesteia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...