PARTEA I - Sancțiuni -
Art. 30.
-

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 176/2010:
Art 20 Evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților
Art 21 Evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților
Art 22 Evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților
Art 23 Evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților
Art 24 Evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților
Art 25 Evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților
Art 26 Evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților
Art 27 Sancțiuni
Art 28 Sancțiuni
Art 29 Sancțiuni
Art 30 Sancțiuni
Art 31 Sancțiuni
Art 32 Sancțiuni
Art 33 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 29 "
Art 31 "
Art 35^1 "
Art 37 "
Art 38^1 "
Art 34 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 35 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...