Obligații de integritate și transparență în exercitarea funcțiilor și demnităților publice - Declararea averii și a intereselor -
Art. 3.
- Jurisprudență

(1) Declarațiile de avere și declarațiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate doar în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei nr. 1.

(3) Declarațiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind funcțiile și activitățile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. Puneri în aplicare (1)

(4) Persoanele care candidează pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier județean, consilier local, președinte al consiliului județean sau primar sunt obligate să își declare averea și interesele. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(5) Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale persoanelor prevăzute la alin. (4) se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripție, odată cu declarația de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral Central și biroul electoral de circumscripție transmit un exemplar al declarațiilor de avere și al declarațiilor de interese la Agenție, în termen de cel mult 48 de ore de la depunere. Puneri în aplicare (1)

(6) Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale candidaților pentru funcția de Președinte al României, întocmite potrivit anexelor nr. 1 și 2, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum și pe pagina de internet a Agenției, în termen de 10 zile de la data depunerii sau a primirii, după caz, și se mențin publicate pe această pagină. Puneri în aplicare (1)

(7) Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale candidaților pentru funcția de deputat, senator, consilier județean, consilier local, președinte al consiliului județean sau primar, întocmite potrivit anexelor nr. 1 și 2, se afișează pe pagina de internet a Agenției, în termen de 10 zile de la data primirii. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 176/2010:
Art 1 Declararea averii și a intereselor
Art 2 Declararea averii și a intereselor
Art 3 Declararea averii și a intereselor
Art 4 Declararea averii și a intereselor
Art 5 Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese
Art 6 Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese
Art 7 Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Evaluarea averii
;
se încarcă...