Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 677/2010 privind retragerea autorizației de funcționare, la cerere, a Societății Comerciale IBC Expert - Broker de Asigurare - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), cât și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în ședința din data de 3 august 2010, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația aferentă Notei nr. X. 1.147 din 2 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Scărlătescu nr. 21, parter, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/20633/02.11.2007, cod unic de înregistrare 22679426/02.11.2007, și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-447/29.11.2007, reprezentată de domnul Liviu Costin Nicolescu, în calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Prin Adresa nr. 181 din 26 iulie 2010, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 23.079 din 28 iulie 2010, Societatea Comercială "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L., în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr. 1 din 23 iulie 2010, a solicitat autorității de supraveghere aprobarea retragerii autorizației de funcționare.

În vederea aprobării cererii de retragere a autorizației de funcționare, direcția de specialitate a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a procedat la verificarea situației financiare a societății, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, reținându-se următoarele:

a) Societatea Comercială "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele și funcția persoanei desemnate cu responsabilități în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (10), art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008. Fapta constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

b) Societatea Comercială "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, numele și funcția persoanei cu responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale privind sancțiunile internaționale, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancțiunilor internaționale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 13/2009~. Fapta constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

c) Societatea Comercială "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. a notificat societățile de asigurare cu care a colaborat cu privire la rezilierea contactelor de intermediere încheiate cu acestea.

d) Societatea Comercială "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. a inițiat procedura de notificare a clienților cu privire la plata primelor de asigurare direct la asigurători și a notificat personalul angajat în legătură cu decizia de încetare a contractelor de muncă.

e) Societatea Comercială "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. nu figurează cu debite față de asigurători și a virat taxa de funcționare, conform prevederilor art. 36 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și de brokerii de asigurare.

Având în vedere cererea societății de retragere a autorizației de funcționare, precum și rezultatele acțiunii de control, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (2) lit. a), coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) și ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în ședința din data de 3 august 2010, retragerea autorizației de funcționare, la cerere, a Societății Comerciale "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L.,

drept care d e c i d e:

Art. 1. -

Se retrage autorizația de funcționare, la cerere, a Societății Comerciale "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Scărlătescu nr. 21, parter, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/20633/02.11.2007, cod unic de înregistrare 22679426/02.11.2007, și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-447/29.11.2007, reprezentată de domnul Liviu Costin Nicolescu, în calitate de conducător executiv.

Art. 2. -

Se interzice Societății Comerciale "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, să desfășoare activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. -

(1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială "IBC Expert - Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 26 august 2010.

Nr. 677.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...