Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 670/2010 privind aprobarea cererii de încetare a activității și retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), cât și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în ședința din data de 3 august 2010, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația aferentă Notei nr. X/1.132 din 28 iulie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Țepeș Vodă nr. 71, sectorul 2, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de ordine J40/5177/3.07.1997, codul unic de înregistrare 9569124, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-380/21.12.2006, reprezentată legal de domnul Buștuc Andrei Manuel, în calitate de administrator,

și ca urmare a celor solicitate de societate privind aprobarea cererii de încetare a activității, s-au constatat următoarele:

- societatea nu a deținut poliță de răspundere civilă profesională de la data reautorizării (1 noiembrie 2009) și până la data încheierii controlului, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 lit. c) și art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, pusă în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare;

- societatea nu are niciun angajat, nu are conducător executiv, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

- societatea nu a desfășurat activitate de intermediere de la data reautorizării;

- societatea nu a transmis raportările aferente trimestrului IV 2009, raportările trimestrului I 2010 în format letric; societatea a transmis raportările în format electronic nesemnate de către conducătorul societății, fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (3), precum și prevederile art. 3 pct. III din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 3/2009~, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contravenție conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

- societatea nu a transmis numele persoanei cu responsabilități în prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, fiind încălcate prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 24/2008~, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. g) și al art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste motive,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. -

Se aprobă retragerea autorizației de funcționare, la cerere, a Societății Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Țepeș Vodă nr. 71, sectorul 2, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de ordine J40/5177/03.07.1997, codul unic de înregistrare 9569124, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK 380/21.12.2006, reprezentată legal de domnul Buștuc Andrei Manuel - în calitate de administrator, potrivit dispozițiilor art. 5 lit. g) și ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, începând de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii.

Art. 2. -

Se interzice Societății Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., de la data primirii prezentei decizii, desfășurarea activității de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. -

(1) Brokerul de asigurare are obligația să rezilieze toate contractele de colaborare încheiate cu societățile de asigurare.

(2) Societatea are obligația să își notifice clienții, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Societatea are obligația să schimbe denumirea societății prin eliminarea sintagmei "Broker de Asigurare-Reasigurare".

Art. 4. -

Societatea, în termen de 60 zile de la primirea prezentei decizii, are obligația să transmită la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dovada înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate.

Art. 5. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 26 august 2010.

Nr. 670.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...