Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor din 24.06.2010

În vigoare de la 27 iulie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I Dispoziții generale

CAPITOLUL I Definirea unor termeni

Art. 1. -

(1) Prezentul Regulament privind siguranța penitenciarelor, denumit în continuare Regulament, are drept scop organizarea și executarea serviciului de pază, escortare, însoțire și supraveghere a persoanelor private de libertate din unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor

(2) În sensul prezentului Regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) persoane private de libertate - persoanele condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, arestate preventiv, precum și la cele sancționate cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare;

b) loc de deținere - penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru minori și tineri, penitenciare pentru femei și centrele de reeducare din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor;

c) Regulament de aplicare a Legii - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006;

d) Lege - Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

(3) În sensul prezentului Regulament, referirea la o funcție din nomenclatorul de funcții al Administrației Naționale a Penitenciarelor implică și persoanele care îndeplinesc atribuții specifice acesteia astfel:

a) termenul director adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar se referă și la șeful serviciului siguranța deținerii și regim penitenciar din unitățile care nu au prevăzută în statul de organizare funcția de director adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar;

b) termenul directorul adjunct educație și asistență psihosocială se referă și la șeful serviciului educație și asistență psihosocială din unitățile care nu au prevăzută în statul de organizare funcția de director adjunct educație și asistență psihosocială;

c) termenul de șef de tură se referă atât la ofițerul de serviciu din unitățile care nu au prevăzută în statul de organizare funcția de șef de tură cât și la educatorul coordonator din centrele de reeducare;

d) responsabilul de zonă este ofițerul sau agentul numit de directorul locului de deținere care coordonează activitatea unui anumit segment de activitate, ca de exemplu șef de secție, șef de schimb, ofițer instructor acces, escortare, puncte de lucru sau acordare drepturi la pachet, vizită și corespondență;

e) termenul de șef ierarhic se referă la șefii cărora personalul li se subordonează pe o anumită linie de muncă, chiar și temporar. Șeful ierarhic cu funcția imediat superioară unui subordonat se numește șef nemijlocit.

CAPITOLUL II Principii, metode și misiuni de realizare a siguranței locurilor de deținere

Art. 2. -

(1) În serviciul de pază, escortare, însoțire și supraveghere se repartizează personal care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cunoștințele și deprinderile necesare executării îndatoririlor specifice funcției;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...