Art 6 | Hotărâre 834/2010

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Numărul maxim de posturi pentru Agenție și pentru oficiile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie se reduce de la 854 la 302.

(2) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului general, cu respectarea termenelor și a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.

(4) Salarizarea personalului Agenției se face potrivit legislației în vigoare privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 834/2010:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
;
se încarcă...