Art 2 | Hotărâre 834/2010

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. - Modificări (1)

Agenția are următoarele atribuții principale:

a) coordonează la nivel național activitatea de ameliorare, reproducție, conservare și managementul resurselor genetice la animale;

b) asigură implementarea legislației comunitare în legislația națională pentru domeniul de activitate al Agenției;

c) coordonează într-un sistem unitar programele naționale de ameliorare genetică a efectivelor de animale;

d) organizează și efectuează inspecția de stat în domeniul de activitate al Agenției;

e) organizează și efectuează activitatea de individualizare, identificare, înregistrare, constituire și actualizare a bazei de date, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite și eliberează pașapoartele la ecvidee;

f) controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare și înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare;

g) este responsabilă de întreaga activitate de control oficial al producției, de metodele de monitorizare a performanțelor și de evaluarea valorii genetice a animalelor; autorizează organizațiile pentru efectuarea controlului oficial al producțiilor, cantitativ și calitativ, și pentru calcularea și publicarea rezultatelor;

h) organizează și efectuează inspecția controlului oficial al producțiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanțe proprii și descendenți, pe diferite etape de selecție, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă;

i) acreditează organizații și asociații care înființează și conduc registre genealogice la animalele de fermă;

j) menține conducerea registrelor genealogice la animale până în momentul acreditării asociațiilor sau organizațiilor, în conformitate cu prevederile legislației europene în acest domeniu;

k) monitorizează la nivel național activitatea de reproducție, organizată și desfășurată prin montă naturală, însămânțări artificiale și embriotransfer;

l) autorizează din punct de vedere zootehnic stațiunile de însămânțări artificiale, centrele de colectare, prelucrare și depozitare a materialului seminal, autorizează reproducătorii masculi utilizați la însămânțări artificiale;

m) autorizează operatorii economici care depozitează și comercializează embrioni și material seminal congelat;

n) efectuează analize, teste și expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;

o) autorizează organizațiile, asociațiile și alte unități implicate în desfășurarea activităților de reproducție, prin însămânțări artificiale, montă dirijată și embriotransfer;

p) autorizează stațiunile și punctele de montă publică, herghelii și depozite de armăsari, verifică existența reproducătorilor pentru montă naturală și îi autorizează din punct de vedere zootehnic;

q) organizează și desfășoară cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale și instruire a personalului propriu și a operatorilor de specialitate din domeniul de activitate, autorizează operatorii de însămânțări artificiale;

r) coordonează și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea activității de informatizare și computerizare a rețelei naționale de ameliorare și reproducție în zootehnie;

s) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecție, de reproducție și stațiile de incubație, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă;

ș) autorizează stupinele de elită și stupinele de multiplicare;

t) verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și aprobă programele de conservare și utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariție, vulnerabile și a celor nesigure, asigură funcționarea băncii de gene;

ț) atestă asociațiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare și utilizare a resurselor genetice animale: porumbei, câini, pisici și alte animale de companie;

u) emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor și noilor creații biologice în baza normelor tehnice;

v) emite certificatul pentru carnea de bovine adulte-masculi, conform reglementărilor europene;

w) verifică corectitudinea datelor înscrise în cărțile de rasă, în scopul îmbunătățirii genetice a populațiilor de ecvidee și al conservării patrimoniului genetic, și autorizează armăsarii pepinieri din herghelii și de montă publică;

x) avizează deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, pentru întreținerea cabalinelor din categoria "Herghelia Națională";

y) verifică respectarea condițiilor privind acordarea de ajutoare de stat pentru ameliorarea raselor de animale;

z) avizează importul-exportul de animale vii pentru reproducție, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubație pentru reproducție, certifică prin buletine oficiale de analiză și expertiză calitatea materialului seminal;

aa) participă prin laboratoarele proprii la controlul de rutină pentru verificarea parametrilor fizico-chimici și de calitate a laptelui;

bb) participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor;

cc) constată și dispune sancțiuni conform legislației zootehnice și actelor normative în vigoare, retrage acreditările și autorizările oricărei asociații sau organizații care refuză sau ignoră deliberat condițiile stabilite inițial;

dd) propune Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative și elaborează norme tehnice și metodologice în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

ee) îndeplinește orice alte atribuții ce rezultă din prezenta hotărâre și din reglementările legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 834/2010:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
;
se încarcă...