Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 98/2010 pentru modificarea Normelor privind stabilirea calității de veteran de război de către Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.127/2008

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 5, 6 și 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Normele privind stabilirea calității de veteran de război de către Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.127/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 în 8 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Solicitanții care domiciliază în străinătate și care se încadrează în prevederile art. 1 și art. 2 lit. a) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adresează cererea privind stabilirea calității de veteran de război, astfel:

a) instituțiilor prevăzute la alin. (1) pe a căror rază de responsabilitate au avut ultimul domiciliu în țară;

b) Centrului Militar Zonal București, în situația în care nu au avut stabilit domiciliul pe teritoriul actual al statului român."

2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Procedura de reconstituire se face, la cerere, pe baza probei cu 2 martori, la centrul militar pe a cărui rază de responsabilitate domiciliază solicitantul sau la centrul militar pe raza căruia s-au desfășurat acțiunile militare pentru care se solicită reconstituirea ori, după caz, la Centrul Militar Zonal București, pentru persoanele care nu au avut stabilit domiciliul pe teritoriul actual al statului român."

3. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru veteranii de război care nu optează pentru a deveni membri ai unei structuri asociative a veteranilor de război, legitimația de veteran de război, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, se eliberează de centrul militar pe a cărui rază de responsabilitate domiciliază solicitantul sau, după caz, de Centrul Militar Zonal București, pentru persoanele care nu au avut stabilit domiciliul pe teritoriul actual al statului român."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea

București, 12 august 2010.

Nr. M.98.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...