Consiliul Concurenței

Ordinul nr. 400/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 20 august 2010.

În vigoare de la 20 august 2010 până la 13 iulie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 439/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 21 alin. (2), ale art. 27 alin. (3) și (4), ale art. 28 alin. (1), precum și ale art. 32 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

Art. 1. -

În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pun în aplicare Instrucțiunile date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Instrucțiunile menționate la art. 1 intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Concurenței,
Bogdan Marius Chirițoiu

București, 11 august 2010.

Nr. 400.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...