Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere că prin aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se interzice pășunatul animalelor în perioada 6 decembrie-24 aprilie și se impune stabulația permanentă, fapt care determină îmbolnăviri ale ongloanelor, îmbâcsirea cojocului de lână care generează boli ale aparatului respirator, conducând astfel la pierderi majore în rândul efectivelor de animale,

ținând cont că în cadrul raselor de ovine din România, rasa Țurcană este majoritară, fiind o rasă creată de-a lungul secolelor în libertate, iar limitarea mișcării în ferestrele iernii conduce, implicit, la degenerarea genetică a populațiilor de ovine din această rasă, fapt ce constituie o pierdere importantă a patrimoniului zootehnic național,

luând în considerare că majoritatea fermelor din România sunt ferme cu creștere în sistem extensiv, care nu au surse de apă proprii, iar interzicerea deplasării animalelor la sursele de apă naturale, respectiv râuri, lacuri, izvoare, generează boli metabolice cauzate de insuficiența consumului de apă și conduce la diminuarea semnificativă a efectivelor de animale,

având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență va avea ca efect diminuarea efectivelor de animale și pierderi economice însemnate pentru crescătorii de animale,

ținând cont că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile atât în plan economic, cât și în plan social, în rândul crescătorilor de animale, cu impact deosebit de grav asupra sectorului zootehnic al României,

întrucât agricultura reprezintă una dintre prioritățile majore ale Guvernului,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 25 aprilie 2017.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii
și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
p. Ministrul mediului,
apelor și pădurilor,
Erika Stanciu,
secretar de stat

București, 29 noiembrie 2016.

Nr. 88.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...