Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 663/2010 privind sancționarea domnului Rouf Shah Jahan - membru al Consiliului de administrație al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A. cu retragerea aprobării acordate

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), cât și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al ședinței din data de 3 august 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.1.150 din 2 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viață - S.A., cu sediul în str. Buzești nr. 76-80, et. 1-3, București, sectorul 1, J40/9186/18.10.1999, CUI 12295479, RA-001/10.04.2003,

a constatat următoarele:

1. Nu a fost elaborat un plan alternativ de continuitate a activității, care să permită reluarea activității în cazul apariției unor situații neprevăzute.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) din Normele privind principiile de organizare ale unui sistem de control intern și management al riscului la asigurători, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006*), și ale art. 6 lit. e) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

2. A fost raportat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numărul de persoane asigurate prin polițele de asigurare de grup în loc de numărul de contracte de asigurare încheiate.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) pct. III lit. a) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească societățile de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006**), cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) pct. III.1 lit. a) din Normele privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească societățile de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ~nr. 2/2009~, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) și m3) din Legea nr. 32/2000 cu modificările și completările ulterioare.

*) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 a fost abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009 pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009.

**) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006 a fost abrogat prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare și tehnice pe care trebuie să le întocmească societățile de asigurare și/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009.

3. Organigrama societății nu a fost aprobată de către Consiliul de administrație al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) lit. d) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 și ale art. 35 alin. (2) lit. a) din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

4. Funcția de management al riscurilor este subordonată conducerii operative a Departamentului financiar.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 și ale art. 33 din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

5. În subordinea directorului financiar al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A. se află atât direcții operaționale, cât și de control, subordonări care facilitează concentrarea excesivă a puterilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 36 din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 35 alin. (2) lit. b) și art. 36 alin. (2) lit. a) din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

6. Societatea nu are un profil de risc aprobat de către consiliul de administrație, iar activitatea de investiții nu este potrivită profilului de risc elaborat de Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viață - S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 27 lit. a) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 21 și art. 37 lit. a) din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

7. În perioada supusă verificării, Comitetul de management al riscului al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A. nu s-a întrunit și nu există raportări specifice transmise consiliului de administrație.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 29 și art. 42 alin. (1) și (2) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 și ale art. 28 alin. (1) și (2), art. 29 și 31 din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

8. Pentru riscurile identificate, conducerea administrativă și executivă nu a luat măsurile necesare pentru monitorizarea și controlul riscurilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 27 lit. c) și art. 28 din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 37 și 38 din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

9. Normele interne privind activitatea de audit intern nu au fost avizate de către Comitetul de audit al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 45 din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

10. Până la data de 31 decembrie 2009 Comitetul de audit al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A. nu s-a întrunit niciodată și nu au fost făcute analize și raportări specifice către consiliul de administrație.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 38 din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006, ale art. 26, 43 și 51 din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, ale art. 14 și 17 din Normele privind cerințele de informare și de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societăților de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

11. Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viață - S.A. nu dispune de reglementări interne privind constituirea și menținerea rezervelor tehnice, aprobate de conducerea societății.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

12. Nu a fost constituită rezerva pentru riscuri neexpirate pentru produsele de asigurare încadrate în clasa A.I - Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) și alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) lit. A pct. (xiii) din Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viață, activele admise să le acopere și dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) și h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

13. Nu a fost constituită rezerva matematică pentru produsele de asigurare de viață legate de fonduri de investiții la nivelul unităților din cont.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

15. Modul de constituire a rezervei de daune neavizate nu este fundamentat. În metodologia de calcul al rezervei de daune nu se detaliază modul de constituire a rezervei de daune în cazul activării clauzelor de scutire de la plata primelor și nici modul de eliberare a acestei rezerve.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 1 alin. (1) lit. A pct. (xii) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

14. Nu au fost constituite rezerve suplimentare pentru produsele de asigurare de viață legate de fonduri de investiții care garantează anumite beneficii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

16. Nu a fost constituită rezerva pentru prime nealocate pentru primele brute subscrise, aferente contractelor de asigurări de viață care sunt legate de fonduri de investiții și care, la momentul evaluării, nu sunt alocate contului contractantului.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (5) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

17. Nu a fost constituită corect rezerva de prime.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (1) lit. A pct. (ii) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) și h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

18. Nu a fost constituită corect rezerva de daune.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (1) lit. A pct. (iii) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) și h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

19. Sistemul IT nu este adecvat și nu există planuri alternative testate care să permită reluarea activității în cazul apariției unor situații neprevăzute.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (4) pct. 7 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 19 și 20 din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 și ale art. 6 lit. e) și f) din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

20. Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viață - S.A. nu dispune de politici privind externalizarea activităților.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 30 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 și ale art. 53 din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

21. Nu au fost elaborate proceduri interne privind sistemul de control intern aplicabil societății și nici proceduri de lucru care să reflecte responsabilitățile fiecărui angajat față de activitatea desfășurată.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.117/2006 și ale art. 35 și 36 din normele aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

22. Nu a fost făcută dovada pregătirii specializate a persoanei responsabile cu prevenirea și combaterea spălării banilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (2) din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

23. Nu a fost realizată încadrarea tuturor clienților în categorii de risc.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

24. O parte din polițele încheiate pentru clienții noi nu au atașate documente de identificare a clienților.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5, art. 14 alin. (2) și art. 15 alin. (2) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

25. Nu a făcut dovada verificării clienților în lista persoanelor suspecte, înainte de încheierea polițelor, prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2004 pentru aprobarea Listei persoanelor fizice și persoanelor juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism și prin Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2005 pentru aprobarea listei persoanelor fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

26. Nu a fost transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportul din data de 2 octombrie 2008 (transmis la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) privind operațiunile cu numerar, iar operațiunea raportată ca fiind tranzacție cu numerar prezintă caracteristicile unei operațiuni suspecte.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 25 alin. (2) și art. 26 din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

27. Până la data de 6 mai 2010 Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viață - S.A. nu avea elaborată o procedură de soluționare a reclamațiilor și nici un registru de reclamații.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. f2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

28. Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viață - S.A. nu a elaborat politici contabile aprobate de conducerea societății.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, cap. II secțiunea 8 pct. 270 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

29. Societatea Comercială AVIVA Asigurări de Viață - S.A. nu a deschis registrele obligatorii, respectiv Registrul-jurnal, Cartea mare, Fișa de cont pentru operațiuni diverse, prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și de Ordinul ministrului finanțelor nr. 351/2008.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. I pct. 1 alin. (3) din reglementările aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

30. Conturile contabile au fost utilizate în mod eronat, iar unele dintre acestea prezintă denumiri și rulaje neconforme cu funcționalitatea acestora.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, cap. III pct. 1 și cap. VII din reglementările aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

31. Prin operațiunile contabile realizate au fost denaturate situațiile financiare anuale ale societății, încheiate pentru anii 2008 și 2009.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) și d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, cap. II secțiunea 1 pct. 4 și pct. 5 alin. (1) din reglementările aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

32. Au fost identificate neconcordanțe între datele înscrise în evidența tehnică și datele înregistrate în evidența contabilă, precum și cele raportate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor referitoare la valoarea primelor brute subscrise, primelor brute încasate, primelor cedate în reasigurare, sumele asigurate și la activele care acoperă rezervele.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006, ale art. 2 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a), d) și m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

33. Nu au fost inventariate corespunzător toate elementele de activ și pasiv.

Astfel au fost încălcate prevederile cap. II secțiunea 7 "Reguli de evaluare" pct. 7.1 subpct. 7.1.2, 7.1.3 și pct. 7.4 din reglementările aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

34. Nu au fost prezentate toate documentele solicitate de echipa de control (facturi, contracte de depozit, contracte de împrumut, raportări etc.).

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție în conformitate cu art. 39 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Rouf Shah Jahan a avut calitatea de director general în perioada 2 aprilie 2007-1 martie 2010 și de membru al consiliului de administrație începând cu data de 15 ianuarie 2007.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în ședința din data de 3 august 2010, sancționarea domnului Rouf Shah Jahan - membru al consiliului de administrație al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A. cu retragerea aprobării acordate, conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,

drept care d e c i d e:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea aprobării acordate domnul Rouf Shah Jahan - membru al Consiliului de administrație al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A., cetățean britanic, născut la data de 20 ianuarie 1970 în Syihet, India, cu domiciliul în Regatul Unit al Marii Britanii, Hampshire SO53 4TP - Londra, Bramble Hill Chandler S Ford.

Art. 2. -

(1) Împotriva prezentei decizii persoana sancționată poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 9 august 2010.

Nr. 663.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...