Tranzacționarea certificatelor verzi | Lege 220/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Tranzacționarea certificatelor verzi

Art. 10. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie și furnizorii vor tranzacționa certificatele verzi pe piața centralizată a certificatelor verzi, precum și pe piața contractelor bilaterale a certificatelor verzi. Referințe (1)

(2) Cadrul de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comercială "Operatorul Pieței de Energie Electrică - Opcom" - S.A., ca operator al pieței de energie electrică, conform reglementărilor ANRE. Modificări (1)

(3) Până la atingerea țintelor naționale, certificatele verzi pot fi tranzacționate numai pe piața internă de certificate verzi. Modificări (1)

Art. 11. - Referințe (2)

(1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi pe piețele menționate la art. 10 alin. (1) se încadrează între:

a) o valoare minimă de tranzacționare de 27 euro/certificat; și

b) o valoare maximă de tranzacționare de 55 euro/certificat.

(2) În toate cazurile, valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzacționare menționate la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de inflație înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT. Modificări (1)

(4) În termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflație calculat la nivelul UE 27 de către EUROSTAT, ANRE publică pe site-ul propriu valorile minime și maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), indexate și aplicabile pentru anul în curs. Modificări (1)

(5) După anul 2025, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi va fi cea stabilită de piața certificatelor verzi, dar nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzacționare aplicată în anul 2025, indexată anual în condițiile alin. (3).

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 220/2008:
Dispoziții generale
Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Tranzacționarea certificatelor verzi
Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori
Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie
Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
Proiecte comune
Monitorizare și raportare
Garanții de origine pentru energia electrică, încălzirea și răcirea produse din surse regenerabile de energie
Accesul la rețeaua electrică
Dispoziții finale
;
se încarcă...