Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie | Lege 220/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

Art. 14. - Modificări (1), Referințe (2)

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piața de energie electrică la prețul pieței.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW/centrală poate fi vândută la prețuri reglementate furnizorilor impliciți în ale căror zone delimitate de licență sunt situate centralele. Modificări (2)

(3) Furnizorii impliciți sunt obligați, la solicitarea producătorilor și a consumatorilor deținători de centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, să achiziționeze energia electrică produsă conform alin. (2), în condițiile stabilite de ANRE. Modificări (1)

(4) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii ce va fi aprobată în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), în conformitate cu sistemul de promovare prevăzut de aceasta. Modificări (1)

(5) Solicitările de vânzare a energiei electrice de către producătorii/consumatorii prevăzuți la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor impliciți, de regulă, până la sfârșitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate pe cel puțin un an de zile.

(6) Persoanele fizice ce dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 1 MW pe loc de consum, precum și autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară și/sau cantitativă, între energia livrată și energia consumată din rețea, conform unei metodologii elaborate de ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*). Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(7) Operatorul de transport și sistem și/sau operatorii de distribuție asigură transportul, respectiv distribuția, precum și dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toți producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente și nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei stabilite de ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi**), astfel încât limitarea sau întreruperea producției de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepționale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea și securitatea Sistemului Energetic Național. Modificări (1)

*) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

**) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel încât termenul în cauză curge de la data intrării în vigoare a Legii nr. 139/2010.

Art. 15. -

(1) În scopul realizării obiectivului național privind energia din surse regenerabile de energie:

a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene: Modificări (1)

(i) prevedea și conveni asupra unor transferuri de cantități de energie electrică din surse regenerabile cu un alt stat membru;

(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie;

(iii) să-și armonizeze, în întregime sau parțial, scheme naționale de promovare;

b) România poate, prin acorduri comune cu terțe țări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Modificări (2)

(2) Acordurile de tipul celor stabilite la alin. (1) sunt încheiate pe unul sau mai mulți ani și sunt notificate Comisiei Europene de către ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecărui an în care sunt în vigoare. Modificări (2)

(3) Normele privind modul de luare în considerare la stabilirea obiectivului național a rezultatelor acordurilor prevăzute la alin. (1) sunt emise de ministerele implicate, în termen de 60 de zile de la transpunerea în legislația românească a legislației europene specifice, stabilite prin Directiva 2009/28/CE. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 220/2008:
Dispoziții generale
Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Tranzacționarea certificatelor verzi
Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori
Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie
Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
Proiecte comune
Monitorizare și raportare
Garanții de origine pentru energia electrică, încălzirea și răcirea produse din surse regenerabile de energie
Accesul la rețeaua electrică
Dispoziții finale
;
se încarcă...