Art 6 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie | Lege 220/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie -
Art. 6.
- Modificări (1), Referințe (1)

(1) Operatorul de transport și sistem emite lunar certificate verzi producătorilor, pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie și livrată furnizorilor și/sau consumatorilor finali.

(2) Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă și livrată conform prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cantitatea de energie electrică produsă în perioada de probă a funcționării grupurilor/centralelor electrice, după cum urmează: Derogări (1)

a) pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW: Modificări (1)

(i) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi;

(ii) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la lit. a);

c) două certificate verzi, până în anul 2017, și un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană; Modificări (1), Jurisprudență

d) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i);

e) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.

(3) Vor beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi reglementat de prezenta lege și sistemele electroenergetice izolate. Derogări (1)

(4) Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în centrale care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i), se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat. Derogări (1)

(5) ANRE are următoarele atribuții: Modificări (2), Derogări (1)

a) califică grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare, în temeiul Regulamentului de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 220/2008:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 5 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 6 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 7 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 8 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 9 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 10 Tranzacționarea certificatelor verzi
Art 11 Tranzacționarea certificatelor verzi
Art 12 Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori
Art 13 Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie
Art 14 Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
Art 15 Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
Art 16 Proiecte comune
;
se încarcă...