Art 20 Monitorizare și raportare | Lege 220/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VII Proiecte comune -
Art 19 Proiecte comune
Art 21 Monitorizare și raportare

CAPITOLUL VIII Monitorizare și raportare -
Art. 20.
-

(1) ANRE monitorizează dezvoltarea și funcționarea pieței de certificate verzi, întocmește anual și face public un raport privind modul de funcționare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile. Modificări (1)

(2) ANRE publică anual pe site-ul propriu, până la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, cu excepția energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent. Modificări (1)

(3) Trimestrial, ANRE întocmește un raport privind monitorizarea pieței de energie și a pieței certificatelor verzi, pe care îl transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului și ministerului de resort.

(4) Ministerul de resort întocmește o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a țintelor naționale și măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la rețea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.

(5) Raportul prevăzut la alin. (4) detaliază: Modificări (1)

a) implementarea și funcționarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum și modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul național de acțiune;

b) funcționarea sistemului de garanții de origine pentru energia electrică și măsurile luate pentru a asigura fiabilitatea și protecția împotriva fraudării sistemului;

c) progresele înregistrate în evaluarea și îmbunătățirea procedurilor administrative de îndepărtare a obstacolelor legate de reglementare și de altă natură, referitoare la dezvoltarea producției de energie electrică din surse regenerabile;

d) măsurile luate pentru a asigura transportul și distribuția energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; dezvoltarea disponibilității și utilizării resurselor de biomasă în scop energetic.

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...