Art 17 Proiecte comune | Lege 220/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proiecte comune -
Art. 17.
-

(1) În cazul realizării de proiecte comune în conformitate cu art. 16, în termen de 3 luni de la sfârșitul fiecărui an din cadrul perioadei specificate la art. 16 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, în care precizează:

a) cantitatea totală de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalația care a făcut obiectul notificării; și

b) cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalația respectivă și care va fi luată în considerare pentru obiectivul național global al altui stat membru, în conformitate cu condițiile notificării.

(2) Scrisoarea de notificare este transmisă atât statului membru în favoarea căruia a fost făcută notificarea, cât și Comisiei Europene.

(3) Cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie notificată în conformitate cu alin. (1) lit. b):

a) se scade din cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformității de către statul membru care transmite scrisoarea de notificare în temeiul alin. (1); și

b) se adaugă la cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformității de către statul membru care primește scrisoarea de notificare în conformitate cu alin. (2).

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 220/2008:
Art 7 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 8 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 9 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 10 Tranzacționarea certificatelor verzi
Art 11 Tranzacționarea certificatelor verzi
Art 12 Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori
Art 13 Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie
Art 14 Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
Art 15 Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
Art 16 Proiecte comune
Art 17 Proiecte comune
Art 18 Proiecte comune
Art 19 Proiecte comune
Art 20 Monitorizare și raportare
Art 21 Monitorizare și raportare
Art 22 Monitorizare și raportare
Art 23 Monitorizare și raportare
Art 24 Garanții de origine pentru energia electrică, încălzirea și răcirea produse din surse regenerabile de energie
Art 25 Accesul la rețeaua electrică
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
;
se încarcă...