Art 15 Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie | Lege 220/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie -
Art. 15.
-

(1) În scopul realizării obiectivului național privind energia din surse regenerabile de energie:

a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene: Modificări (1)

(i) prevedea și conveni asupra unor transferuri de cantități de energie electrică din surse regenerabile cu un alt stat membru;

(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie;

(iii) să-și armonizeze, în întregime sau parțial, scheme naționale de promovare;

b) România poate, prin acorduri comune cu terțe țări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Modificări (2)

(2) Acordurile de tipul celor stabilite la alin. (1) sunt încheiate pe unul sau mai mulți ani și sunt notificate Comisiei Europene de către ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecărui an în care sunt în vigoare. Modificări (2)

(3) Normele privind modul de luare în considerare la stabilirea obiectivului național a rezultatelor acordurilor prevăzute la alin. (1) sunt emise de ministerele implicate, în termen de 60 de zile de la transpunerea în legislația românească a legislației europene specifice, stabilite prin Directiva 2009/28/CE. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 220/2008:
Art 5 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 6 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 7 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 8 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 9 Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Art 10 Tranzacționarea certificatelor verzi
Art 11 Tranzacționarea certificatelor verzi
Art 12 Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori
Art 13 Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie
Art 14 Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
Art 15 Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
Art 16 Proiecte comune
Art 17 Proiecte comune
Art 18 Proiecte comune
Art 19 Proiecte comune
Art 20 Monitorizare și raportare
Art 21 Monitorizare și raportare
Art 22 Monitorizare și raportare
Art 23 Monitorizare și raportare
Art 24 Garanții de origine pentru energia electrică, încălzirea și răcirea produse din surse regenerabile de energie
Art 25 Accesul la rețeaua electrică
;
se încarcă...