Art 13 Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie | Lege 220/2008

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL IV Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori -
Art 12 Îndeplinirea cotelor obligatorii de către furnizori
CAPITOLUL VI Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie -
Art 14 Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

CAPITOLUL V Evaluarea regională a potențialului surselor regenerabile de energie -
Art. 13.
-

(1) Ministerul de resort are următoarele atribuții:

a) elaborează strategia de valorificare și promovare a surselor regenerabile de energie;

b) evaluează potențialul tehnic, economic și ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;

c) structurează potențialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licență aferente operatorilor de distribuție de energie electrică ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;

d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme și reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de energie electrică. Modificări (1)

(2) Ministerul de resort elaborează Planul național de acțiune în domeniul energiei regenerabile conform modelului stabilit de Comisia Europeană în concordanță cu prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...