Monitorul Oficial

Rectificarea privind Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 29 septembrie 2009, definitivă la 29 decembrie 2009, în Cauza Constantin și Stoian împotriva României din 11.08.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

La ~Hotărârea~ Curții Europene a Drepturilor Omului din 29 septembrie 2009, definitivă la 29 decembrie 2009, în Cauza Constantin și Stoian împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, se fac următoarele rectificări (care nu aparțin Redacției ''Monitorul Oficial, Partea I''):

- la paragraful 8, în loc de: ''... să cunoască ...'' se va citi: ''... să contacteze ...'';

- la paragraful 13, în loc de: ''13. Al doilea reclamant a fost depistat la 18 mai 2004, după ce a fost recunoscut pe stradă de Alex 1. Acesta a fost reținut de poliție.'' se va citi: ''13. Al doilea reclamant a fost prins și reținut de poliție la 18 mai 2004, după ce a fost recunoscut de Alex 1.'';

- la paragraful 16, în loc de: ''... că nu se mai drogase ...'' se va citi: ''... că nu mai consumase droguri ...'';

- la paragraful 20, în loc de: ''... droguri periculoase ...'' se va citi: ''... droguri ...'';

- la paragraful 27, în loc de: ''... de a se adresa instanței în temeiul ultimului cuvânt al inculpatului.'' se va citi: ''... de a avea ultimul cuvânt.'';

- la paragraful 28, în loc de: ''... investigatorul acoperit ...'' se va citi: ''... investigatorul sub acoperire ...'';

- la paragraful 36, în loc de: ''36. Având în vedere caracterul similar al cauzelor atât în fapt, cât și în drept, ...'' se va citi: ''36. Având în vedere similaritățile dintre cauze, atât cu privire la situațiile de fapt, cât și cu privire la dreptul aplicabil, ...'';

- la paragraful 57, în loc de: ''... au putut să conteste în mod eficient ...'' se va citi: ''... au putut invoca în mod efectiv ...'';

- la paragraful 58, în loc de: ''... investigatorul acoperit ...'' se va citi: ''... investigatorul sub acoperire ...'';

- la paragraful 61, în loc de: ''61. În afară de aceasta, sub rezerva faptului că nu poate trece cu vederea că depozițiile unui martor în ședință publică și sub jurământ ar trebui întotdeauna să fie prioritare altor declarații făcute de același martor în cursul urmăririi penale, nici măcar atunci când cele două sunt contradictorii (a se vedea Doorson împotriva Olandei, 26 martie 1996, pct. 78, Culegere 1996-II), Curtea nu este convinsă de raționamentul sumar al curții de apel pentru a justifica prioritatea acordată declarațiilor obținute de procuror. Curtea observă, în special, că bănuielile nutrite de curtea de apel privind lipsa de onestitate a martorilor nu erau justificate de constatările anchetatorilor în această privință. Faptul că reclamanții au fost audiați de tribunal și au avut posibilitatea de a supune martorii unei confruntări la acel moment al procedurii nu schimbă convingerea Curții în această privință.'' se va citi: ''61. Mai mult decât atât, chiar dacă Curtea nu poate reține in abstracto prioritatea ce ar trebui acordată declarațiilor date de un martor în ședință publică și sub jurământ în raport cu declarațiile aceluiași martor date în cursul urmăririi penale, fie ele și contradictorii (a se vedea Doorson împotriva Olandei, 26 martie 1996, pct. 78, Culegere 1996-II), totuși Curtea nu este convinsă de motivarea sumară dată de curtea de apel în justificarea preferinței pe care a atribuit-o declarațiilor date în fața procurorului. Curtea reține, în special, faptul că simplele bănuieli ale curții de apel cu privire la caracterul nesincer al declarațiilor martorilor nu au fost confirmate de constatările anchetatorilor în această privință. Faptul că reclamanții au fost audiați în primă instanță și că au avut posibilitatea de a adresa întrebări martorilor în această fază procesuală nu schimbă convingerea Curții cu privire la acest aspect.'';

- la paragraful 62, în loc de: ''... solicitarea explicită ...'' se va citi: ''... solicitarea expresă ...'';

- la paragraful 66, în loc de: ''... să ispășească ...'' se va citi: ''... să execute ...''.

;
se încarcă...