Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 20 noiembrie 2008 și la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191/2007

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

Cabinet secretar de stat

București, 20 noiembrie 2008

Dlui Raphael Alomar, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ref.: Proiectul privind reabilitarea monumentelor istorice

Amendament la Acordul-cadru de împrumut

Stimate domnule guvernator,

Având în vedere stadiul actual al activităților proiectului, pentru asigurarea finalizării cu succes a acestora, la cererea Ministerului Culturii și Cultelor, vă rugăm să fiți de acord cu amendarea Acordului-cadru de împrumut, astfel:

a) extinderea datei de finalizare a proiectului; și

b) actualizarea distribuirii costului proiectului conform nevoilor actuale ale proiectului.

Dat fiind numărul mare al activităților preliminare și complexitatea lucrărilor de reabilitare și restaurare finanțate în cadrul proiectului, în ciuda tuturor eforturilor făcute de MCC, obiectivele proiectului nu pot fi finalizate în mod corespunzător, în graficul de timp actual. Conform documentației tehnice, perioada de executare aferentă unora dintre obiective, cum ar fi Opera Română, Muzeul Țăranului Român, Palatul Regal și Palatul Culturii de la Iași, este de aproximativ 33 luni. În acest context, având în vedere stadiul actual al procesului de licitație pentru adjudecarea lucrărilor de execuție, se estimează că proiectul va fi finalizat în 2011.

Amendamentele solicitate vor conduce la modificări specifice în cadrul anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut, așa cum urmează:

1. Rândul 9 din anexă va fi modificat și va avea următorul cuprins:

în euro
Detalierea estimativă a costului Lucrări, echipamente, bunuri proiectare și supervizare lucrări 96.800.000
Administrare proiect 1.400.000
Autorizații și permise 800.000
Total: 99.000.000

Detalierea actualizată a costului constă în realocarea a 600.000 euro înregistrați ca economii în cadrul categoriei "autorizații și permise", la categoria "administrare proiect", pentru asigurarea costurilor operaționale necesare până la data de finalizare estimată a proiectului.

2. Rândul 11 din anexa 1 va fi modificat și va avea următorul cuprins:

Graficul lucrărilor 2006-2011

Sperând că cererea noastră va beneficia de sprijinul și înțelegerea dumneavoastră, așteptăm răspunsul dumneavoastră prompt.

Eugen Teodorovici,
secretar de stat

cc. Dl Thierry Poirel, director general pentru împrumuturi

Dnei Sylvie Anagnostopoulos, director de țară

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ÎMPRUMUTURI

Departamentul proiecte,

Paris, 29 martie 2010

Dlui Bogdan Drăgoi

secretar de stat

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, București, sectorul 5

România

Ref. F/P 1562 - Reabilitarea monumentelor istorice din România

Stimate domnule Drăgoi,

Ca urmare a solicitărilor dumneavoastră din data de 20 noiembrie 2008, pe baza concluziilor misiunii tehnice a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) din 16-20 noiembrie 2009 și conform celor convenite pe parcursul ultimei analize a portofoliului BDCE din 9-10 februarie 2010, avem plăcerea să vă informăm că:

BDCE nu are nicio obiecție să confirme că perioada de implementare a proiectului la care se face referire în anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut din data de 18 decembrie 2006 va fi extinsă de la 31 decembrie 2009 până la 31 decembrie 2011;

BDCE a luat la cunoștință și nu are nicio obiecție în ceea ce privește modificările în cadrul detalierii estimative a costului, astfel cum au fost specificate în scrisoarea dumneavoastră, menționată mai sus.
Cu stimă,
Theodor Ivanov,
director departament

;
se încarcă...