Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN

Ordinul nr. 89/2010 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare și procesare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 117/89/21.707

Ministerul Administrației și Internelor

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Având în vedere că în ultimii ani materialele radioactive au fost găsite în mod destul de frecvent în materiale metalice reciclabile, ceea ce a condus la creșterea gradului de îngrijorare socială în ceea ce privește riscurile pe care le implică,

luând în considerare că este necesar să se adopte măsuri de monitorizare a radiațiilor în încercarea de a preveni și, unde este necesar, de a detecta și controla prezența radioactivității în materiale metalice reciclabile, pe care unele centrale metalurgice le folosesc în materia primă în procesul propriu de producție,

ținând cont de prevederile Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane și controlul surselor închise de mare activitate,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,

ministrul administrației și internelor, președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare și vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare și procesare, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Ministerul Administrației și Internelor, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Autoritatea Națională a Vămilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin implementează prevederile art. 8 alin. 2 și art. 9 alin. 3 din Directiva 2003/122/EURATOM a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate și al surselor orfane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 346 din 31 decembrie 2003.

Ministrul administrației și internelor, Președintele Comisiei Naționale Vicepreședintele Agenției Naționale
Vasile Blaga pentru Controlul Activităților Nucleare, de Administrare Fiscală,
Vajda Borbala Radu Traian Mărginean

ANEXĂ

NORME
privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare și procesare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...