Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 95/2010 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.126/2008 privind responsabilitățile structurilor militare pentru evacuarea medicală și monitorizarea răniților și bolnavilor din teatrele de operații

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Pentru îmbunătățirea activităților de sprijin medical desfășurate de către structurile de forțe ale Armatei României în teatrele de operații din afara teritoriului statului român și ca urmare a lecțiilor învățate pe parcursul realizării evacuărilor medicale a răniților și bolnavilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. p) și ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului apărării nr. M.126/2008 privind responsabilitățile structurilor militare pentru evacuarea medicală și monitorizarea răniților și bolnavilor din teatrele de operații, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008, se modifică și se completează așa cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cadrul măsurilor de sprijin medical, la nivelul statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentelor de armă și structurilor subordonate Direcției generale de informații a apărării, se constituie un nucleu de sprijin medical format din personal medico-sanitar, cunoscător al limbii engleze."

2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) La propunerea statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentelor de armă sau structurilor subordonate Direcției generale de informații a apărării și cu aprobarea șefului Statului Major General, respectiv a directorului general al Direcției generale de informații a apărării, personalul din cadrul nucleului de sprijin medical se dislocă în afara teritoriului național pe o perioadă determinată de timp, în scopul însoțirii și acordării de sprijin medical rănitului sau bolnavului, prin facilitarea comunicării între medicul curant și rănit sau bolnav, între medicul curant și familia rănitului sau bolnavului, precum și prin asigurarea comunicării de specialitate între facilitatea medicală în care este internat rănitul/bolnavul și structurile cu responsabilități din Ministerul Apărării Naționale."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea

București, 2 august 2010.

Nr. M.95.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...