Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național

Ordinul nr. 2270/2010 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului Casă de locuit din str. Andrei Șaguna nr. 3, Sibiu, județul Sibiu

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ținând seama de Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 312/E/2009,

în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii și patrimoniului național emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Imobilul "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 3, Sibiu, județul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa "B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20979.

Art. 2. -

Direcția patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Direcției pentru Cultură și Patrimoniul Național a Județului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. -

Direcția pentru Cultură și Patrimoniul Național a Județului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor

București, 19 mai 2010.

Nr. 2.270.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...