Art 20 Dispoziții finale | Hotărâre 725/2010

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 20.
-

(1) Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Numărul de posturi al Agenției este de 97."

2. La articolul 7 punctul F, litera h) va avea următorul cuprins:

"

h) propune ministrului agriculturii și dezvoltării rurale componența comisiei de privatizare, concesionare, precum și atribuțiile acesteia."

3. La anexa nr. 1, nota va avea următorul cuprins:

"

Nr. maxim de posturi: 97*)

*) Inclusiv posturile din structurile regionale."

4. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Încadrarea în numărul de posturi se realizează cu respectarea termenelor și a procedurii stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 725/2010:
Art 10 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 12 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 13 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 14 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 15 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 16 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 17 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 18 Dispoziții finale
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Art 5 "
Art 21 Dispoziții finale
Art 1 "
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
;
se încarcă...