Guvernul României

Amendamentul nr. 2/2010 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 februarie 2010 și la București la 21 martie 2010 între Banca Europeană de Investiții, Guvernul României și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 august 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PRIN DHL

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 București

România

În atenția: dlui Bogdan Drăgoi, secretar de stat

Compania Națională a Căilor Ferate

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

RO - 010873 București

România

Luxemburg, 25 februarie 2010

JU Ops/SEE/AIA/eb nr.

Referitor la: Proiectul de reabilitare a căilor ferate pe Coridorul IV (FI Nr. 23.372) Contract de finanțare semnat în 22 și 27 decembrie 2005 cu amendamente (Contractul de finanțare) între România (Împrumutatul), Banca Europeană de Investiții (Banca) și Compania Națională de Căi Ferate - S.A. (C.F.R)

AMENDAMENTUL Nr. 2

Prezenta scrisoare anulează și înlocuiește scrisoarea JUII/MA&SEE/AIA no. 03296 datată 12 martie 2009

Stimați domni,

Potrivit solicitării dumneavoastră pertinente, acceptăm prin prezenta modificarea următoarelor prevederi din Contractul de finanțare, după cum urmează:

a) Subalineatul A din articolul 1.02 se șterge și se înlocuiește cu următorul nou subalineat A:

"

A. Banca va plăti creditul în limita a 30 de tranșe. Valoarea fiecărei tranșe, dacă nu reprezintă restul netras din credit, va fi de minimum 10 milioane EUR sau echivalentul acestei sume și nu va depăși 50 milioane EUR. O tranșă cerută de Împrumutat potrivit subalineatului 1.02B este denumită în cele ce urmează tranșă."

b) În primul alineat al articolului 1.02B, data "30 noiembrie 2008" devine "31 decembrie 2012".

c) Ultima propoziție din anexa A.1 devine: "Proiectul se va finaliza până la 31 iulie 2013."

d) În anexa C.1, data "30 noiembrie 2008" devine "31 decembrie 2012".

e) Cu referire la partea netrasă din credit în valoare de 290.000.000,00 EUR, actualul tabel de amortizare prezentat în anexa D va fi înlocuit cu noul tabel de amortizare atașat la prezenta scrisoare ca anexa I.

Toți ceilalți termeni și condițiile Contractului de finanțare rămân neschimbați.

Termenii definiți în Contractul de finanțare vor avea același înțeles și aici, dacă nu există altă precizare expresă.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră față de cele de mai sus, vă rugăm să parafați prima pagină a tuturor originalelor din această scrisoare și să semnați toate cele trei (3) originale, indicând și data semnării.

Vă rugăm să înaintați cele trei (3) originale la C.F.R. spre aprobare și contrasemnare.

În final, returnați-ne un (1) exemplar original contrasemnat legal al acestei scrisori.

Ai dumneavoastră,
Banca Europeană de Investiții
C. Murphy F. Bruni Roccia

Convenit și acceptat

Pentru și în numele

României

..................................................................................................

(Bogdan Alexandru Dragoi, secretar de stat)

Data: 21 martie 2010.

..................................................................................................

Convenit și acceptat pentru și

în numele Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

..................................................................................................

(Viorel Scurtu, director general)

Data: 21 martie 2010.

ANEXA I

GRAFIC DE RAMBURSARE
aferentă porțiunii din credit netrasă în valoare de 290.000.000 euro

Data scadentă a ratei de capital Sume ce urmează a se rambursa, exprimate ca procent din împrumut
1. 20 aprilie 2013 3,84%
2. 20 octombrie 2013 3,84%
3. 20 aprilie 2014 3,84%
4. 20 octombrie 2014 3,84%
5. 20 aprilie 2015 3,84%
6. 20 octombrie 2015 3,84%
7. 20 aprilie 2016 3,84%
8. 20 octombrie 2016 3,84%
9. 20 aprilie 2017 3.84%
10. 20 octombrie 2017 3,84%
11. 20 aprilie 2018 3,84%
12. 20 octombrie 2018 3,84%
13. 20 aprilie 2019 3,84%
14. 20 octombrie 2019 3,84%
15. 20 aprilie 2020 3,84%
16. 20 octombrie 2020 3,84%
17. 20 aprilie 2021 3,84%
18. 20 octombrie 2021 3,84%
19. 20 aprilie 2022 3,84%
20. 20 octombrie 2022 3,84%
21. 20 aprilie 2023 3,84%
22. 20 octombrie 2023 3,84%
23. 20 aprilie 2024 3,84%
24. 20 octombrie 2024 3,84%
25. 20 aprilie 2025 3,84%
26. 20 octombrie 2025 4,0%
TOTAL: 100%
;
se încarcă...