Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2221/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2010 până la 25 februarie 2016, fiind abrogat prin Ordin 727/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1582 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3), art. 228 alin. (2) și al art. 2192 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, se modifică așa cum urmează:

1. La capitolul II secțiunea 1, punctul 4 va avea următorul cuprins:

"

4.

(1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mișcare a acțiunii penale față de oricare dintre asociați sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acțiunea penală este sau nu este în legătură cu operațiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

(2) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mișcare a acțiunii penale față de oricare dintre asociați sau administratori și s-a dispus trimiterea în judecată, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă acțiunea penală este sau nu este în legătură cu operațiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal."

2. La capitolul II secțiunea 1, punctul 5 va avea următorul cuprins:

"

5.

(1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracțiuni și/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești prin care au fost stabilite respectivele infracțiuni și/sau alte documente eliberate de organele competente, precum și documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcției generale a finanțelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, după caz, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracțiunea este sau nu în legătură cu operațiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

(2) Serviciul/Compartimentul juridic va emite documentul care va fi semnat de șeful serviciului/compartimentului juridic și de conducătorul organului din care face parte acest serviciu/compartiment, în maximum 5 zile de la data depunerii de către contribuabil a documentelor prevăzute la alin. (1)."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală juridică, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihai Gogancea-Vătășoiu

București, 23 iulie 2010.

Nr. 2.221.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...