Guvernul României

Hotărârea nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 955 din 25 noiembrie 2016.

În vigoare de la 25 noiembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 45 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă categoriile de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă categoriile de construcții la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Ioan-Dragoș Tudorache
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului
și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
Delia Popescu
p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Laurențiu-Dănuț Vlad,
secretar de stat
Ministrul tineretului și sportului,
Elisabeta Lipă
Ministrul apărării naționale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Bușe

București, 16 noiembrie 2016.

Nr. 862.

ANEXA Nr. 1

CATEGORIILE DE CONSTRUCȚII
la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă

I. Clădiri noi prevăzute cu subsol:

a) reprezentând sedii ale autorităților și instituțiilor publice locale, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

b) având destinația de comerț, producție sau depozitare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

c) având destinația de birouri, financiar-bancară, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

d) având destinația pentru învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazare copiilor preșcolari, elevi, studenți, bătrâni, persoane cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

e) având destinația de îngrijire a sănătății, cu paturi staționare, indiferent de suprafața construită, și dispensare și policlinici, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) având destinația pentru cultură, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

g) având destinația de primire turistică de tipul hoteluri, moteluri și vile turistice, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

h) pentru comunicații electronice, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

i) din categoria amenajărilor sportive închise, cu capacitatea mai mare sau egală cu 400 de locuri pe scaune, indiferent de aria desfășurată;

j) având destinația de gară, autogară și aerogară, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

k) din categoria clădirilor de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

l) având destinația de lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieții monahale, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepția caselor parohiale.

II. Stații de metrou

III. Extinderi de construcții existente, prevăzute cu subsol, cu aria construită mai mare de 150 mp, dacă aria desfășurată a construcției rezultate se încadrează în prevederile pct. I, cu excepția extinderilor la clădiri cu destinația pentru cultură, clasificate, potrivit legii, ca monumente istorice

ANEXA Nr. 2

CATEGORII DE CONSTRUCȚII
la care este obligatorie realizarea punctelor de comandă de protecție civilă

I. Clădiri noi reprezentând:

a) sedii ale autorităților administrației publice centrale;

b) sedii ale prefecturilor/consiliilor județene și Consiliului General al Municipiului București;

c) sedii ale consiliilor locale ale municipiilor reședință de județ și ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

II. În cazul în care amplasamentul pe care se construiesc clădirile prevăzute la pct. I nu permite îndeplinirea obligației, punctele de comandă se pot executa în subsolul altor construcții din administrarea autorității respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...