Mandatarul financiar | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea în timpul campaniilor electorale -
SECȚIUNEA a 2-a
Mandatarul financiar

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Primirea donațiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului. Jurisprudență

(2) În cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, donațiile și legatele destinate unui candidat sau partid, primite după anunțarea oficială a datei alegerilor, pot fi făcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale, pentru candidații acestora, sau poate fi ales personal de către fiecare candidat. Jurisprudență

(3) Mandatarul financiar este obligat să țină evidența operațiunilor financiare, după cum urmează: Jurisprudență

a) la nivel național, în cazul alegerilor pentru funcția de Președinte al României și pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European;

b) pentru fiecare colegiu electoral, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și, respectiv, pentru Senat;

c) pentru fiecare circumscripție electorală județeană, în cazul alegerilor pentru funcțiile de consilieri județeni și funcția de președinte al consiliului județean;

d) pentru fiecare circumscripție electorală locală, în cazul candidaților pentru funcțiile de primar și consilieri locali.

(4) Mandatarul financiar are următoarele atribuții: Jurisprudență

a) organizează evidența veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obținute în afara perioadei electorale și a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;

b) verifică legalitatea operațiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donațiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunoștință a datei alegerilor și finalizarea campaniei electorale;

c) înaintează Autorității Electorale Permanente raportul privind respectarea condițiilor legale privind finanțarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.

(5) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 23-25. Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică.

(7) Un partid poate avea mai mulți mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidați; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora și se va desemna un mandatar financiar coordonator.

(8) Mandatarul financiar coordonator reprezintă partidul în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă.

(9) În campaniile electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, operațiunile financiare ale fiecărui candidat sunt ținute în evidență de către un mandatar financiar personal, care poate fi același pentru mai mulți candidați. Mandatarii financiari ai candidaților trimit rapoartele prevăzute de lege către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicații mandatarilor financiari ai candidaților.

(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală. Jurisprudență

(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului. Jurisprudență, Reviste (1)

(13) Candidații nu pot fi mandatari financiari. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (2)

Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător și candidaților independenți.

Art. 28. -

Cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea operațiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau județene, potrivit dispozițiilor legilor electorale.

Art. 29. - Modificări (1)

(1) Accesul la serviciile publice de radio și de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum și la locurile speciale de afișaj electoral este garantat și se asigură potrivit dispozițiilor legilor electorale. Jurisprudență

(2) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți au obligația de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianței politice ori electorale care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.

(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidați independenți, partide politice sau alianțe politice ori electorale.

(4) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți sunt obligați să declare Autorității Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii. Jurisprudență

(5) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții: Doctrină (1)

a) se referă la un candidat sau partid clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;

d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea prevederilor alin. (5) lit. b)-d). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    Aceste locuri de afișaj electoral au un rol deosebit în realizarea propagandei electorale vizuale. În același scop, se pot utiliza și alte mijloace, și anume: pliante, circulare, insigne, pancarte etc. Conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, modificată și completată, pe toate materialele de propagandă se vor imprima: numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau aalianței politice ori electorale care le-a comandat, după caz; denumirea operatorului economic care le-a realizat. [ Mai mult... ] 

.....
    Numărul acestor materiale se declară Autorității Electorale Permanente. În art. 29 alin. (5) din Lege sunt enumerate trăsăturile aceea ce este considerat „material de propagandă electorală”, și anume: acel material care se referă la un candidat sau partid clar identificat; este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor; are obiectiv electoral și se adresează publicului larg; depășește limitele activității jurnalistice de informare apublicului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Cotizații
Donații
Alte surse de venituri
Contribuțiile pentru campania electorală
Mandatarul financiar
Limitele maxime ale cheltuielilor
Reviste:
23. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
19. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...