Limitele maxime ale cheltuielilor | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea în timpul campaniilor electorale -
SECȚIUNEA a 3-a
Limitele maxime ale cheltuielilor Puneri în aplicare (1)

Art. 30. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianță politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.

(2) La nivel central, suplimentar față de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat.

(3) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcție de salariul de bază minim brut pe țară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după cum urmează: Doctrină (1)

a) 350 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de deputat;

b) 500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de senator;

c) 2.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European;

d) 50 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier județean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului București;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile municipiilor reședință de județ și în consiliile sectoarelor municipiului București;

f) 25 de salarii minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile municipiilor și orașelor;

g) 20 de salarii minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile comunale;

h) 10.000 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar general al municipiului București;

i) 2.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar al unui sector al municipiului București ori al unui municipiu sau oraș;

j) 30 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar al unei comune;

k) 3.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de președinte al consiliului județean.

(4) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se aplică și candidaților independenți.

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Candidații propuși pentru alegeri de un partid politic pot finanța activități de propagandă electorală doar prin intermediul partidului politic.

(2) În cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și, respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscripțiilor electorale județene, fiecare partid va deschide, după caz, câte un cont al partidului ori câte un cont sau subcont pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau senator.

(3) Activitățile de propagandă electorală ale fiecărui candidat, precum și donațiile și legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se desfășoară doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevăzute la alin. (2).

(4) Sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.

(5) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru funcția de deputat sau senator, prevăzute la art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizației județene, candidații la funcția de deputat ori senator sau, după caz, candidatul independent vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (3). Doctrină (1)

(2) Sumele ce depășesc plafoanele prevăzute la art. 30 alin. (3) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 33. -

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o alianță politică sau de un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Președintelui României este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe țară.

(2) Prevederile art. 23-29, ale art. 32, 39, 42 și 47 se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care alegerile pentru Președintele României au loc în același timp cu alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, partidele care propun un candidat la funcția de Președinte al României vor desemna un mandatar special pentru campania electorală a candidatului în cauză. Doctrină (1)

Art. 34. - Modificări (1), Doctrină (1)

Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcții într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilește la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, după caz.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    b) Plafonarea cheltuielilor (limitele maxime ale cheltuielilor). Din subvențiile primite de la stat și contribuțiile prevăzute de Lege, partidele politice își pot finanța cheltuielile făcute în campania electorală. Legea nr. 334/2006, modificată și completată prin Legea nr. 124/2011, în art. 30 și art. 34, plafonează (limitează la nivele maxime) aceste cheltuieli în funcție de trei criterii, și anume: baza de calcul, care este „salariul de bază minim brut pe țară existent la data de 1 ianuarie a anului electoral”, tipul de candidatură și limita maximă de cheltuieli, care pot fi efectuate de un partid politic, o alianță sau un candidat independent. Curtea Constituțională a reținut că „noțiunea de salariu brut include, potrivit art. 155 din Codul muncii, atât salariile de bază, soldele pentru personalul militar și indemnizațiile lunare de încadrare, după caz, cât și sporurile sau alte adaosuri aflate deja în plată” (Decizia nr. 1415 din 4 noiembrie 2009). [ Mai mult... ] 

.....
    b) Plafonarea cheltuielilor (limitele maxime ale cheltuielilor). Din subvențiile primite de la stat și contribuțiile prevăzute de Lege, partidele politice își pot finanța cheltuielile făcute în campania electorală. Legea nr. 334/2006, modificată și completată prin Legea nr. 124/2011, în art. 30 și art. 34, plafonează (limitează la nivele maxime) aceste cheltuieli în funcție de trei criterii, și anume: baza de calcul, care este „salariul de bază minim brut pe țară existent la data de 1 ianuarie a anului electoral”, tipul de candidatură și limita maximă de cheltuieli, care pot fi efectuate de un partid politic, o alianță sau un candidat independent. Curtea Constituțională a reținut că „noțiunea de salariu brut include, potrivit art. 155 din Codul muncii, atât salariile de bază, soldele pentru personalul militar și indemnizațiile lunare de încadrare, după caz, cât și sporurile sau alte adaosuri aflate deja în plată” (Decizia nr. 1415 din 4 noiembrie 2009). [ Mai mult... ] 
.....
    Aplicând aceste criterii, plafoanele (limitele maxime ale cheltuielilor) sunt: între 20 de salarii minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile comunale, până la 10.000 de astfel de salarii pentru fiecare candidat la funcția de primar general al municipiului București, iar limita maximă de cheltuieli care pot fi efectuate de partidele politice, alianțele acestora ori candidații independenți este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe țară. Pentru calitatea de deputat sau de senator plafonul cheltuielilor este de 350 de salarii de bază minime brute pe țară, plafon care se aplică și candidaților independenți [art. 30 alin. (3) din Lege]. [ Mai mult... ] 
.....
    În art. 32 alin. (1) din Lege se prevede că, până la validarea mandatelor, conducerea partidului, aorganizației județene sau, după caz, candidatul independent va depune la Autoritatea Electorală Permanentă odeclarație privind respectarea limitelor maxime de cheltuieli. [ Mai mult... ] 
.....
    În art. 33 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, modificată și completată, se reglementează posibilitatea numirii unui mandatar special, în cazul în care alegerile pentru Președintele României au loc în același timp cu alegerile pentru Camerele Parlamentului. Mandatarul special este desemnat de partidele politice care propun un candidat pentru președinte, iar numirea se va face cu respectarea condițiilor prevăzute de Lege pentru mandatarul financiar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Cotizații
Donații
Alte surse de venituri
Contribuțiile pentru campania electorală
Mandatarul financiar
Limitele maxime ale cheltuielilor
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...