Dispoziții generale | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezenta lege are drept scop asigurarea egalității de șanse în competiția politică și a transparenței în finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

(2) Finanțarea publică sau privată nu poate urmări limitarea independenței partidelor politice.

(3) Finanțarea activității partidelor politice se realizează numai în condițiile legii.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

Partidele politice pot deține, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile ce sunt necesare realizării activității specifice.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt:

a) cotizații ale membrilor de partid;

b) donații, legate și alte liberalități;

c) venituri provenite din activități proprii, conform art. 12;

d) subvenții de la bugetul de stat.

(2) Partidele politice nu pot avea și folosi alte surse de finanțare decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Partidele politice au obligația de a-și organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile în vigoare.

(4) Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice se efectuează prin conturi bancare, în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(5) Veniturile realizate din activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite și taxe.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Dispoziții generale
Finanțarea privată
Finanțarea publică
Finanțarea în timpul campaniilor electorale
Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...