Art 36 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale -
Art. 36.
- Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Anual și ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice.

(3) Fapta persoanei prevăzute la alin. (2) de a face afirmații false cu rea-credință cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani.

(4) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, până la data de 31 martie a anului următor.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.

(6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la efectuare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    d) Controlul finanțării campaniei electorale prin subvenții de la bugetul de stat. Controlul finanțării campaniei electorale, prin subvenții de la bugetul de stat, se face doar de Curtea de Conturi, în condițiile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, singura autoritate publică abilitată în acest sens de Legea nr. 334/2006, modificată și completată. În același timp, Autoritatea Electorală Permanentă controlează respectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice, alianțelor și acandidaților independenți, dar și acampaniilor electorale. Controlul Autorității Electorale Permanente se realizează anual și ori de câte ori este sesizată Autoritatea Electorală Permanentă (art. 36 din Legea nr. 334/2006, modificată și completată). Controlul se poate realiza atunci când există suspiciuni de încălcare aprevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor. Sesizarea Autorității se poate face din oficiu sau de orice persoană interesată, care prezintă dovezi referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice. Rezultatele controlului se publică, în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina de internet aAutorității Electorale Permanente, în 15 zile de la efectuarea lui. Autoritățile publice sunt obligate să sprijine Autoritatea Electorală Permanentă în efectuarea controlului. Orice afirmații mincinoase referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice constituie infracțiune, care se pedepsește cu închisoarea de la un an la 3 ani [art. 36 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, modificată și completată]. În acest scop, Autoritatea Electorală Permanentă ține un registru în care se înscriu toate datele referitoare la activitatea financiară apartidelor, aalianțelor lor și acandidaților independenți, care trebuie comunicate acesteia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Art 26 Mandatarul financiar
Art 27 Mandatarul financiar
Art 28 Mandatarul financiar
Art 29 Mandatarul financiar
Art 30 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 31 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 32 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 33 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 34 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 35 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 36 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 37 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 38 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 39 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 40 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 41 Sancțiuni
Art 42 Sancțiuni
Art 43 Sancțiuni
Art 44 Sancțiuni
Art 45 Sancțiuni
Art 46 Sancțiuni
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...