Art 30 Limitele maxime ale cheltuielilor | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Finanțarea în timpul campaniilor electorale - Limitele maxime ale cheltuielilor -
Art. 30.
- Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianță politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.

(2) La nivel central, suplimentar față de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat.

(3) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcție de salariul de bază minim brut pe țară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după cum urmează: Doctrină (1)

a) 350 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de deputat;

b) 500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de senator;

c) 2.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European;

d) 50 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier județean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului București;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile municipiilor reședință de județ și în consiliile sectoarelor municipiului București;

f) 25 de salarii minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile municipiilor și orașelor;

g) 20 de salarii minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile comunale;

h) 10.000 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar general al municipiului București;

i) 2.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar al unui sector al municipiului București ori al unui municipiu sau oraș;

j) 30 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de primar al unei comune;

k) 3.500 de salarii de bază minime brute pe țară, pentru fiecare candidat la funcția de președinte al consiliului județean.

(4) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se aplică și candidaților independenți.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    b) Plafonarea cheltuielilor (limitele maxime ale cheltuielilor). Din subvențiile primite de la stat și contribuțiile prevăzute de Lege, partidele politice își pot finanța cheltuielile făcute în campania electorală. Legea nr. 334/2006, modificată și completată prin Legea nr. 124/2011, în art. 30 și art. 34, plafonează (limitează la nivele maxime) aceste cheltuieli în funcție de trei criterii, și anume: baza de calcul, care este „salariul de bază minim brut pe țară existent la data de 1 ianuarie a anului electoral”, tipul de candidatură și limita maximă de cheltuieli, care pot fi efectuate de un partid politic, o alianță sau un candidat independent. Curtea Constituțională a reținut că „noțiunea de salariu brut include, potrivit art. 155 din Codul muncii, atât salariile de bază, soldele pentru personalul militar și indemnizațiile lunare de încadrare, după caz, cât și sporurile sau alte adaosuri aflate deja în plată” (Decizia nr. 1415 din 4 noiembrie 2009). [ Mai mult... ] 

.....
    Aplicând aceste criterii, plafoanele (limitele maxime ale cheltuielilor) sunt: între 20 de salarii minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de consilier local în consiliile comunale, până la 10.000 de astfel de salarii pentru fiecare candidat la funcția de primar general al municipiului București, iar limita maximă de cheltuieli care pot fi efectuate de partidele politice, alianțele acestora ori candidații independenți este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe țară. Pentru calitatea de deputat sau de senator plafonul cheltuielilor este de 350 de salarii de bază minime brute pe țară, plafon care se aplică și candidaților independenți [art. 30 alin. (3) din Lege]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Art 20 Finanțarea publică
Art 21 Finanțarea publică
Art 22 Finanțarea publică
Art 23 Contribuțiile pentru campania electorală
Art 24 Contribuțiile pentru campania electorală
Art 25 Contribuțiile pentru campania electorală
Art 26 Mandatarul financiar
Art 27 Mandatarul financiar
Art 28 Mandatarul financiar
Art 29 Mandatarul financiar
Art 30 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 31 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 32 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 33 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 34 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 35 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 36 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 37 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 38 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 39 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 40 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...