Art 3 Dispoziții generale | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 3.
- Modificări (1)

(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt:

a) cotizații ale membrilor de partid;

b) donații, legate și alte liberalități;

c) venituri provenite din activități proprii, conform art. 12;

d) subvenții de la bugetul de stat.

(2) Partidele politice nu pot avea și folosi alte surse de finanțare decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Partidele politice au obligația de a-și organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile în vigoare.

(4) Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice se efectuează prin conturi bancare, în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(5) Veniturile realizate din activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite și taxe.

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Cotizații
Art 5 Donații
Art 6 Donații
Art 7 Donații
Art 8 Donații
Art 9 Donații
Art 10 Donații
Art 11 Donații
Art 12 Alte surse de venituri
Art 13 Alte surse de venituri
;
se încarcă...