Art 29 Mandatarul financiar | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Finanțarea în timpul campaniilor electorale - Mandatarul financiar -
Art. 29.
- Modificări (1)

(1) Accesul la serviciile publice de radio și de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum și la locurile speciale de afișaj electoral este garantat și se asigură potrivit dispozițiilor legilor electorale. Jurisprudență

(2) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți au obligația de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianței politice ori electorale care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.

(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidați independenți, partide politice sau alianțe politice ori electorale.

(4) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți sunt obligați să declare Autorității Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii. Jurisprudență

(5) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții: Doctrină (1)

a) se referă la un candidat sau partid clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;

d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.

(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea prevederilor alin. (5) lit. b)-d). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept electoral, ediția 1
    Aceste locuri de afișaj electoral au un rol deosebit în realizarea propagandei electorale vizuale. În același scop, se pot utiliza și alte mijloace, și anume: pliante, circulare, insigne, pancarte etc. Conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, modificată și completată, pe toate materialele de propagandă se vor imprima: numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau aalianței politice ori electorale care le-a comandat, după caz; denumirea operatorului economic care le-a realizat. [ Mai mult... ] 

.....
    Numărul acestor materiale se declară Autorității Electorale Permanente. În art. 29 alin. (5) din Lege sunt enumerate trăsăturile aceea ce este considerat „material de propagandă electorală”, și anume: acel material care se referă la un candidat sau partid clar identificat; este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor; are obiectiv electoral și se adresează publicului larg; depășește limitele activității jurnalistice de informare apublicului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Art 19 Finanțarea publică
Art 20 Finanțarea publică
Art 21 Finanțarea publică
Art 22 Finanțarea publică
Art 23 Contribuțiile pentru campania electorală
Art 24 Contribuțiile pentru campania electorală
Art 25 Contribuțiile pentru campania electorală
Art 26 Mandatarul financiar
Art 27 Mandatarul financiar
Art 28 Mandatarul financiar
Art 29 Mandatarul financiar
Art 30 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 31 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 32 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 33 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 34 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 35 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 36 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 37 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 38 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 39 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...