Art 26 Mandatarul financiar | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Finanțarea în timpul campaniilor electorale - Mandatarul financiar -
Art. 26.
- Modificări (1), Jurisprudență

(1) Primirea donațiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului. Jurisprudență

(2) În cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, donațiile și legatele destinate unui candidat sau partid, primite după anunțarea oficială a datei alegerilor, pot fi făcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale, pentru candidații acestora, sau poate fi ales personal de către fiecare candidat. Jurisprudență

(3) Mandatarul financiar este obligat să țină evidența operațiunilor financiare, după cum urmează: Jurisprudență

a) la nivel național, în cazul alegerilor pentru funcția de Președinte al României și pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European;

b) pentru fiecare colegiu electoral, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și, respectiv, pentru Senat;

c) pentru fiecare circumscripție electorală județeană, în cazul alegerilor pentru funcțiile de consilieri județeni și funcția de președinte al consiliului județean;

d) pentru fiecare circumscripție electorală locală, în cazul candidaților pentru funcțiile de primar și consilieri locali.

(4) Mandatarul financiar are următoarele atribuții: Jurisprudență

a) organizează evidența veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obținute în afara perioadei electorale și a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;

b) verifică legalitatea operațiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donațiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunoștință a datei alegerilor și finalizarea campaniei electorale;

c) înaintează Autorității Electorale Permanente raportul privind respectarea condițiilor legale privind finanțarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.

(5) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 23-25. Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică.

(7) Un partid poate avea mai mulți mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidați; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora și se va desemna un mandatar financiar coordonator.

(8) Mandatarul financiar coordonator reprezintă partidul în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă.

(9) În campaniile electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, operațiunile financiare ale fiecărui candidat sunt ținute în evidență de către un mandatar financiar personal, care poate fi același pentru mai mulți candidați. Mandatarii financiari ai candidaților trimit rapoartele prevăzute de lege către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicații mandatarilor financiari ai candidaților.

(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală. Jurisprudență

(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului. Jurisprudență, Reviste (1)

(13) Candidații nu pot fi mandatari financiari. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Art 16 Finanțarea publică
Art 17 Finanțarea publică
Art 18 Finanțarea publică
Art 19 Finanțarea publică
Art 20 Finanțarea publică
Art 21 Finanțarea publică
Art 22 Finanțarea publică
Art 23 Contribuțiile pentru campania electorală
Art 24 Contribuțiile pentru campania electorală
Art 25 Contribuțiile pentru campania electorală
Art 26 Mandatarul financiar
Art 27 Mandatarul financiar
Art 28 Mandatarul financiar
Art 29 Mandatarul financiar
Art 30 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 31 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 32 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 33 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 34 Limitele maxime ale cheltuielilor
Art 35 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Art 36 Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Reviste:
23. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
19. Decizia nr. 17 din 17 octombrie 2016 în dosarul nr. 16/2016
;
se încarcă...