Art 12 Alte surse de venituri | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Finanțarea privată - Alte surse de venituri -
Art. 12.
-

(1) Partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților comerciale. Fac excepție următoarele activități din care partidele politice pot obține venituri: Puneri în aplicare (1)

a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii;

b) organizarea de întruniri și seminarii cu tematică politică, economică sau socială; Modificări (1)

c) acțiunile culturale, sportive și distractive; Modificări (1)

d) serviciile interne; Modificări (1)

e) închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare;

f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situația bunurilor imobiliare moștenite;

g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerț.

(2) Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare.

(3) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse, până la data de 31 martie a anului următor. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Cotizații
Art 5 Donații
Art 6 Donații
Art 7 Donații
Art 8 Donații
Art 9 Donații
Art 10 Donații
Art 11 Donații
Art 12 Alte surse de venituri
Art 13 Alte surse de venituri
Art 14 Subvenții de la bugetul de stat
Art 15 Finanțarea publică
Art 16 Finanțarea publică
Art 17 Finanțarea publică
Art 18 Finanțarea publică
Art 19 Finanțarea publică
Art 20 Finanțarea publică
Art 21 Finanțarea publică
Art 22 Finanțarea publică
;
se încarcă...