Guvernul României

Hotărârea nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informațiilor cu nivel de secretizare strict secret și secret elaborate de Ministerul Apărării Naționale anterior datei de 17 februarie 1972

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Derogări (1)

Se aprobă declasificarea informațiilor cu nivel de secretizare strict secret elaborate de Ministerul Apărării Naționale anterior datei de 17 februarie 1972, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deținătoare.

Art. 2. - Derogări (1)

Se aprobă declasificarea informațiilor cu nivel de secretizare secret elaborate de Ministerul Apărării Naționale anterior datei de 17 februarie 1972, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deținătoare.

Art. 3. - Modificări (1)

De la prevederile art. 1 și 2 se exceptează informațiile cu nivel de secretizare strict secret și secret elaborate de structurile cu specific de mobilizare, operații, cifru și contrainformații militare sau care reglementează ori fac referire la aceste activități specifice, care se evaluează și se declasifică în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 20 alin. (2) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Autoritățile și instituțiile publice, operatorii economici cu capital integral sau parțial de stat și celelalte persoane juridice de drept public ori privat care au în păstrare copii ale documentelor ce conțin informațiile declasificate prezentate la art. 1 și 2 iau măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare și scoaterea informațiilor de sub incidența reglementărilor protective prevăzute de lege.

Art. 5. -

(1) Documentele ce conțin informațiile declasificate urmează a fi gestionate în continuare în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Consultarea documentelor ce conțin informațiile declasificate, prevăzute la art. 1 și 2, se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 și 22 și ale anexei nr. 6 la Legea nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naționale va întocmi și va supune aprobării Guvernului lista informațiilor declasificate care intră sub incidența art. 22 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Directorul general al Oficiului Registrului Național
al Informațiilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu

București, 16 iunie 2010.

Nr. 583.

;
se încarcă...