Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 987/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 31 martie 2010

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 987/619

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7.296/2010 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 913 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. VII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Metodologia privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la data de 31 martie 2010, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Plata obligațiilor se efectuează din sumele aprobate în bugetul Ministerului Sănătății de la bugetul de stat, alocate prin transfer în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. -

Plata obligațiilor se realizează în ordine cronologică, eșalonat pe o perioada de 90 de zile, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 4. -

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, precum și unitățile sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și cele care se transferă, potrivit legii, în rețeaua autorităților administrației publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Cseke Attila Nicolae Lucian Duță

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la data de 31 martie 2010
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...