Ministerul Administrației și Internelor

Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor de poliție din 06.07.2010

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PARTEA I Portul uniformelor de poliție

CAPITOLUL I Uniformele de poliție

I. Reguli generale

Prezentul regulament stabilește și descrie totalitatea articolelor de echipament din compunerea uniformelor de poliție și condiționează modul de purtare a acestora de către toate efectivele de polițiști. Regulamentul nu descrie echipamentul specific structurilor de poliție.

Pentru constituirea unei uniforme se folosesc articole de echipament prevăzute în normele de echipare, care de regulă sunt aceleași pentru toate specialitățile.

Diferențierea între specialități se realizează atât prin culoarea articolelor vestimentare de echipament, cât și prin folosirea de accesorii și semne distinctive.

Prin folosirea unor accesorii și semne distinctive se realizează diferențierea în funcție de grad, obținându-se: uniforme pentru chestori, uniforme pentru comisari, uniforme pentru inspectori, uniforme pentru agenți, uniforme pentru studenți și elevi.

În funcție de situația în care se află polițistul, se pot constitui: uniforma de ceremonie, uniforma de reprezentare, uniforma de serviciu, uniforma de oraș, uniforma de instruire și uniforma de clasă, iar în funcție de sezon se pot constitui:

a) uniforma de vară - perioada sezonului cald: de la 1 mai până la 31 octombrie;

b) uniforma de iarnă - perioada sezonului rece: de la 1 noiembrie până la 30 aprilie.

Schimbarea uniformelor de sezon - vară sau iarnă - și portul unor articole de echipament din compunerea unei uniforme se fac în funcție de condițiile climaterice și de zona geografică, prin dispoziții ale șefilor de unități.

Cu ocazia schimbării ținutei de sezon se prezintă demonstrativ articolele de echipament ce urmează a fi purtate, pe categorii de polițiști.

Introducerea sau scoaterea din dotare a unor articole de echipament descrise în regulament, precum și modificarea acestora sau a regulilor de purtare se fac numai cu avizul Direcției logistice și cu aprobarea ministrului administrației și internelor.

Șefii de unități, subunități, formațiuni și instituții de învățământ răspund de aplicarea întocmai a tuturor prevederilor prezentului regulament.

Polițiștii sunt obligați să cunoască regulile privind portul uniformelor, să aibă o ținută completă, îngrijită și bine întreținută, atât în timpul serviciului, cât și în afara lui.

Polițiștii care desfășoară activități cu publicul poartă în mod obligatoriu, în timpul programului de lucru, uniforma de reprezentare, de serviciu sau echipamentul specific, stabilit prin normele de echipare, conform misiunilor și activităților specifice desfășurate la birou sau în teren - ghișeele de eliberare a cazierului judiciar, ghișeele de lucru ale Oficiului Român pentru Imigrări, birourile de relații publice, structurle de relații cu publicul, personalul structurilor de poliție de ordine publică, aparținând poliției județene, municipale, orășenești, rurale, transporturi, rutiere, birourile și posturile de poliție comunale, dispeceratele, personalul de serviciu și control acces, arest/arest transfer, structurile de intervenție rapidă/de protecție și intervenție, personalul structurilor poliției de frontieră ce încadrează punctele de frontieră, care execută misiuni de supraveghere a frontierei de uscat și pe apă, instructorii și comandanții de subunități din instituțiile de învățământ, centrele de primire și de cazare a solicitanților statutului de refugiat, de primire, de triere și de cazare a refugiaților, de cazare a străinilor luați în custodie publică.

Polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, pe timpul programului de lucru la ghișeu și în contact nemijlocit cu cetățenii, sunt echipați în ținută civilă, decentă și îngrijită, corespunzătoare anotimpului, cu excepția personalului examinator pentru obținerea permisului de conducere, care va purta uniformă.

Polițiștii sunt obligați să poarte uniforma prevăzută cu semnele distinctive ale corpului din care fac parte, precum și ale structurii în care își desfășoară activitatea.

Polițiștii pot purta haine civile, corespunzătoare sezonului, pe timpul deplasării de la domiciliu la unitate și invers sau în timpul serviciului, în alte situații decât cele anterior descrise.

Studenții și elevii pot purta haine civile pe timpul concediilor sau al învoirilor. La decizia șefilor, ținuta civilă poate fi purtată și pe timpul executării unor misiuni specifice.

Se interzic portul altor articole de echipament nespecifice sau combinate, cu excepția celor descrise și asigurate conform reglementărilor în vigoare, precum și folosirea articolelor de echipament pentru acțiuni și misiuni specifice în afara locurilor de desfășurare a activităților pentru care au fost acordate.

Se interzice efectuarea de modificări care contravin dispozițiilor prezentului regulament la articolele de echipament.

Polițiștii care după încetarea raporturilor de serviciu au aprobarea să poarte uniforma de poliție sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament.

Se interzice purtarea, în orice situație, de către persoane neautorizate a uniformei de poliție sau a unor articole din compunerea uniformelor de poliție.

Nerespectarea regulilor referitoare la ținută și portul uniformei de poliție atrage răspunderea juridică a polițistului, în condițiile legii.

II. Clasificarea uniformelor de poliție

A. Corpul ofițerilor de poliție:

- uniforma de ceremonie;

- uniforma de reprezentare;

- uniforma de serviciu.

B. Corpul agenților de poliție:

- uniforma de reprezentare;

- uniforma de serviciu.

C. Elevii din instituțiile de învățământ:

- uniforma de oraș;

- uniforma de instruire/serviciu.

D. Studenții din instituțiile de învățământ:

- uniforma de oraș;

- uniforma de clasă;

- uniforma de instruire.

III. Descrierea și portul uniformelor de poliție

Pentru simplificarea explicațiilor, în text structurile de poliție ale ministerului vor fi grupate și denumite în continuare astfel:

- grupa A - Poliția Română, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;

- grupa B - Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, respectiv serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;

- grupa C - aparatul central, structuri subordonate unor unități centrale, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, Direcția economico-administrativă, Clubul Sportiv "Dinamo" București, Direcția formare inițială și continuă, structuri în coordonarea Ministerului Administrației și Internelor.

A. Uniforma de ceremonie

Uniforma de ceremonie este prevăzută numai pentru corpul ofițerilor de poliție și se acordă ofițerilor care ocupă funcții de conducere până la nivel de șef serviciu/similar, inclusiv.

Elementele caracteristice ale uniformei de ceremonie sunt: sacoul la două rânduri de nasturi, având epoleți cu grad profesional și suport de grad pentru mânecă, petlițe, eghilet cu două ramuri și accesorii, pantalonii cu vipușcă și lampas pentru chestori și vipușcă pentru ceilalți ofițeri.

Ofițerii de poliție femei poartă fustă în loc de pantalon.

Culoarea stofei pentru uniforma de ceremonie este: neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru toate grupele.

La uniforma de ceremonie se poartă pantofi de ceremonie care să se asorteze la culoare - negru sau alb - cu întreaga uniformă.

Uniforma de ceremonie se poartă în următoarele ocazii:

a) la decizia șefilor, care precizează articolele de echipament specifice și accesoriile ce intră în compunerea uniformei de ceremonie;

b) facultativ, în diferite ocazii: în zilele de sărbători legale, la spectacole, la reuniuni oficiale și ceremonii.

Eghiletul cu accesorii se poartă numai la decizia șefilor.

La ținuta de ceremonie, pe timpul sezonului rece - iarna, se poartă scurta din stofă sau din piele.

Polițiștii care nu au dreptul la portul uniformei de ceremonie pot purta, în ocaziile menționate mai sus, uniforma de reprezentare cu cămașă albă și eghilet/șnur pentru ceremonie.

B. Uniforma de reprezentare

Uniforma de reprezentare este prevăzută atât pentru ofițeri, cât și pentru agenți.

Se poartă pe timpul deplasărilor de la domiciliu la serviciu și în birouri de către personalul cu activități preponderente în aceste spații, la unele întâlniri sau la ordinul șefilor, precum și în locul uniformei de ceremonie de către personalul care nu are dreptul la această uniformă.

Elementele caracteristice ale uniformei de reprezentare sunt:

1. pentru ofițeri - șapcă, sacou la două rânduri de nasturi cu suport de grad pentru mânecă, cămașă/cămașă-bluză, epoleți cu grad profesional, petlițe și pantaloni fără vipușcă - excepție fac chestorii care au pantaloni cu vipușcă și lampas;

2. pentru agenți - șapcă, sacou la un rând de nasturi cu suport de grad pentru mânecă, cămașă/cămașă-bluză, epoleți cu grad profesional, petlițe și pantaloni fără vipușcă.

Culoarea stofei pentru uniforma de reprezentare este: bleumarin-indigo - sacoul și pantalonul - pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo - sacoul și gri-fer - pantalonul pentru efectivele din grupa B, bleumarin - sacoul și pantalonul, pentru efectivele din grupa C.

Ofițerii și agenții de poliție femei poartă fustă sau pantalon.

La ținuta de reprezentare, pe timpul iernii, se poartă scurta cu mesadă detașabilă, iar pe timp ploios, impermeabilul.

C. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu este prevăzută atât pentru ofițeri, cât și pentru agenți. Se poartă pe timpul acțiunilor și misiunilor specifice de poliție desfășurate în teren, precum și la activități de pregătire și instruire sau la ordinul șefilor.

Elementele caracteristice ale uniformei de serviciu sunt: șepcuța de vară, șapca din tercot, căciula, completul modular, bluza matlasată cu mâneci detașabile, pantalonii din tercot, cămașa-bluză, tricoul și centura.

Culoarea articolelor pentru uniforma de serviciu este: bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol la partea superioară a completului modular și a bluzei matlasate și bleumarin-indigo - pantalonul pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platcă gri-fer la partea superioară a completului modular și a bluzei matlasate și gri-fer - pantalonul pentru efectivele din grupa B, bleumarin - completul modular, bluza matlasată și pantalonul pentru efectivele din grupa C.

D. Uniforma de oraș

Uniforma de oraș este prevăzută pentru studenții și elevii din instituțiile de învățământ. Aceste efective poartă ținuta de oraș în următoarele ocazii:

a) la ordinul directorului instituției, cu ocazia diferitelor festivități sau în anumite misiuni;

b) când pleacă în concediu, învoiri sau pe timpul stagiului de practică, la ordin.

E. Uniforma de instruire

Se poartă de către studenții și elevii din instituțiile de învățământ, pe timpul pregătirii specifice.

F. Uniforma de clasă

Se poartă de către studenții din instituțiile de învățământ la activitățile de studiu în clasă sau la alte activități similare stabilite de directorul instituției.

IV. Alte uniforme

Uniforma polițiștilor care au aprobarea de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu este aceeași ca a polițiștilor în activitate.

Polițiștii care după încetarea raporturilor de serviciu au aprobarea de a purta uniformă o pot folosi în următoarele situații:

- cu ocazia zilei naționale a țării, zilei armatei sau a structurii din care au făcut parte;

- la festivități, adunări, ceremonialuri și activități protocolare sau comemorative la care sunt invitați oficial;

- cu ocazia primirii unor delegații ale organizațiilor de rezerviști din alte țări;

- la alte activități la care sunt invitați, cu precizarea necesității prezenței în uniformă.

CAPITOLUL II Reguli referitoare la portul articolelor de echipament
din compunerea uniformelor

A. Coifura

1. Șapca

Se poartă la uniforma de ceremonie, de reprezentare și de serviciu. Se așază pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, la 1-2 cm deasupra sprâncenelor, iar emblema să fie pe mijloc.

2. Șepcuța și șapca din tercot

Se poartă numai la uniforma de serviciu.

3. Căciula

Se poartă la uniforma de reprezentare și de serviciu și, opțional, la uniforma de ceremonie. Se poartă pe timp friguros. În raport cu condițiile climaterice și cu zona geografică, polițiștii pot trece la portul căciulii în mod facultativ, iar elevii și studenții, la ordin. Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos.

B. Îmbrăcămintea și lenjeria

1. Sacoul

Se poartă numai cu cravată. Clapele buzunarelor sacoului trebuie să fie bine întinse, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.

2. Pantalonii din stofă

Se poartă împreună cu sacoul sau cu alte articole de echipament.

3. Scurta cu mesadă detașabilă și guler din blană naturală


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...