Parlamentul României

Legea nr. 145/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iulie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29 din 31 martie 2010 pentru valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010, cu următoarea modificare:

- La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Transmiterea dreptului de proprietate prevăzut la art. 4 alin. (1) se face la data operării transferului de AAU-uri, în Registrul național al emisiilor de gaze cu efect de seră al statului contractant sau al statului care a autorizat entitatea contractantă, sub condiția confirmării plății integrale a contravalorii acestora."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 12 iulie 2010.

Nr. 145.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...